Evropska unija i Evropski parlament postigli dogovor o zakonskim predlozima u oblasti upravljanja otpadom

Foto: mzoip.hr

U ponedeljak 18. decembra 2017. godine postignut je načelni dogovor Veća Evropske unije i Evropskog parlamenta oko četiri zakonska predloga u području upravljanja otpadom znanih kao “paket za otpad”.

U prvom redu se to odnosi na novu krovnu direktivu o otpadu, a ključni elementi “paketa za otpad” tiču se novih ciljeva u pogledu smanjenja i recikliranja otpada za period do 2025., 2030. i 2035. godine, jasnijih metoda i pravila za merenje učinaka u realizaciji ciljeva, preciznijih zahteva koji se odnose na odvojeno prikupljanje otpada, kao i na snažniju implementaciju reda prvenstva postupanja sa otpadom kroz ekonomske instrumente i dodatne mere s ciljem smanjenja otpada.

Novi ciljevi i pravila imaju za svrhu promociju cirkularne privrede, a doprineće ekonomskom rastu, otvaranju radnih mesta, zaštiti životne sredine, održivosti i poboljšanju kvaliteta ljudskog života.

Konačni tekst predloga novog zakonskog paketa u području upravljanja otpadom biće gotov u prvom kvartalu 2018. godine, nakon čega će biti upućen u Evropski parlament na prvo čitanje.

izvor: mzoip.hr

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti