„Eol prvi“ d.o.o. Nevesinje podneo zahtev za izgradnju 5 vetroelektrana

msf2e99f944cf040209f5242ae19b54c27-jpgRegulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, tačnije gospodin Vladislav Vladičić u ime ove institucije, obavestio je javnost prošle nedelje o podnetim zahtevima za izdavanje dozvola za izgradnju.

„Eol prvi“ d.o.o. Nevesinje podnelo je Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske zahteve za izdavanje dozvole za izgradnju : Vetroelektrane „Cvjetkov Kuk“,  Vetroelektrane „Dubac“,  Vetroelektrane „Džinov Do“, Vetroelektrane „Kučajnica“ i  Vetroelektrane „Rupari“.

U postupcima po zahtevima za izdavanja ovih dozvola, Regulatorna komisija može odobriti status zainteresovanog pravnog i fizičkog lica koje, u svom zahtevu, obrazloži da ima poseban interes da učestvuje u postupku i da raspolaže podacima, činjenicama ili dokazima od značaja za odlučivanje o zahtevu za izdavanje dozvole.

Komentari na podneseni zahtev, kao i zahtev za sticanje statusa zainteresovanog lica u postupku dostavljaju se na adresu: Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske Trebinje, Ulica Kraljice Jelene Anžujske broj 7, 89101 Trebinje, faksom na broj: 059/272-430 ili na elektronsku adresu: regulator@reers.ba. Komentari u pisanoj formi moraju biti potpisani, u protivnom Regulatorna komisija nije obavezna da ih razmatra.

Izvor: reers.ba

V.Vukajlović

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti