Dubrovačko-neretvanska županija dobija Centar za upravljanje otpadom

Foto: mzoip.hr

Radni sastanak sa predstavnicima Dubrovačko-neretvanske županije i jedinicama lokalne samouprave s tog područja održao je ministar zaštite životne sredine i energetike Hrvatske Tomislav Ćorić.

Tom prilikom je sagledana trenutna situacija na području upravljanja otpadom kako bi se preduzele aktivnosti za ubrzavanje i realizaciju obaveza koje proizlaze iz Uredbe, odnosno Zakona o održivom upravljanju otpadom.

Ministar Ćorić podsetio je gradonačelnike i načelnike s područja Dubrovačko-neretvanske županije kako su predstavnička tela jedinica lokalne samouprave bila dužna doneti Odluku o načinu pružanju javnih usluga prikupljanja mešanog i biorazgradivog komunalnog otpada. U tom smeru, dodao je, u Ministarstvu zaštite životne sredine i energetike ulažemo dodatne napore kako bi se tokom ove godine celokupni sistem, odnosno infrastruktura za efikasno upravljanje otpadom dovela na potreban nivo. Konkretno, u toku je javni poziv za edukativno-informativne aktivnosti, aktualan je i konkurs za izgradnju i opremanje reciklažnih dvorišta. U toku je i javni poziv za kontejnere, a planiramo uskoro i poziv za nabavku vozila i plovila kao i za sufinansiranje izgradnje sortirnica, kazao je ministar Ćorić.

Župan Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Dobroslavić istaknuo je kako je održan izuzetno koristan sastanak čije će dobrobiti osetiti sami građani. Dodao je kako će EU sredstva biti iskorišćena za izgradnju Centra za upravljanje otpadom. Centar je trajno rešenje za ovu županiju, reč je o izuzetno zahtevnom projektu sa komplikovanim procedurama, ali zajedničkim snagama ćemo ga dovršiti, zaključio je župan Dobroslavić.

izvor: mzoip.hr

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti