Drugi najbolji proizvodni rezultat od postojanja TENT A

f

Termoelektrana „Nikola Tesla A” u Obrenovcu je u 2016. godini proizvela i elektroenergetskom sistemu Srbije isporučila 10,84 milijarde kWh električne energije, što je drugi najbolji godišnji proizvodni rezultat za 46 godina rada.

Glavni inženjer proizvodnje u TENT A gospodin Darko Šarić izjavio je da su ovi rezultati zajednička zasluga svih zaposlenih u proizvodnoj delatnosti TENT A, kako onih u proizvodnji, koji upravljaju radom blokova i koji se 24 sata dnevno bore svojim radom i znanjem za svaki megavat, tako i zaposlenih u održavanju koji često i u veoma teškim uslovima osposobljavaju uređaje i popravljaju oštećenja u što kraćem vremenu.

Prošle godine ostvarena je najmanja potrošnja mazuta na godišnjem nivou u TENT A do sada. Potrošeno je 8.705 tona, što je s obzirom na visoku cenu mazuta veoma značajna ušteda.

Najveću proizvodnju TENT A, koja ima ukupnu instalisanu snagu blokova 1.750 MW i najveća je termoelektrana u EPS-u i regionu, ostvarila je 2011. godine kada je proizvedeno 11,05 milijardi kWh električne energije.

izvor: tent.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti