Dragica Sekulić: Sigurno i kvalitetno napajanje električnom energijom u Crnoj Gori

 

Foto: Ministarstvo ekonomije Crne Gore
Foto: Ministarstvo ekonomije Crne Gore

Plan revitalizacije elektrodistributivne mreže, vredan 81,6 miliona evra, omogućiće svakom građaninu, bilo da se radi o privrednom društvu ili pojedincu, sigurno i kvalitetno napajanje električnom energijom, kazala je ministarka ekonomije Crne Gore Dragica Sekulić.

Vlada Crne Gore je na jučerašnjoj sednici usvojila Plan aktivnosti revatilizacije srednjenaponske (SN) i niskonaponske (NN) nadzemne mreže u distributivnom sistemu 2019-2021.

– Svaki građanin koji redovno plaća račune za potrošenu električnu energiju ima pravo na sigurno i kvalitetno napajanje električnom energijom. Ekonomski rast u Crnoj Gori je u prošloj godini bio 4,3 odsto, a u prvom kvartalu ove godine 4,5 posto i mora ga pratiti odgovarajuća infrastruktura, kazala je ministarka Dragica Sekulić.

Svesni toga, kroz organe upravljanja u Elektroprivredi Crne Gore pokrenuta je inicijativa sveobuhvatne revitalizacije distributivne mreže u Crnoj Gori i s tim u vezi Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) je prosledio plan investicija za naredne tri godine.

– Samo za 2019. godinu je planirano da se potroši preko 32 miliona evra u revitalizaciju SN i NN mreže. Na osnovu dinamičkog plana po regionima i godinama određena je potrošnja planiranih sredstava, kazala je Dragica Sekulić.

Ovakvo ulaganje, kako je objasnila, neće se reflektovati na povećanje tarifa za distribuciju električne energije.

– Plan je da ova sredstva koristimo tako što će domaće kompanije i radna snaga imati svoje mesto u realizaciji ovog investicionog plana, istakla je Sekulić.

Već u avgustu, kako je dodala, Regulatorna agencija za energetiku (RAE) treba da potvrdi investicioni plan.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti