Crna Gora spremna za zeleniji saobraćaj

Foto: MEK.gov.me

Tri studije koje su pripremljene u okviru projekta EU „Razvoj održivog korišćenja energije u Crnoj Gori“ predstavljeni su na završnoj prezentaciji pomenutog projekta, koja je u četvrtak održana u Podgorici.

Reč je o Studiji o potencijalima za proizvodnju i korišćenje biogoriva u sektoru saobraćaja u Crnoj Gori, Studiji o mogućnosti uvođenja alternativnih goriva u sektor saobraćaja i Studiji o potencijalima energetske efikasnosti u saobraćaju, koje predstavljaju jedan deo dokumenata pripremljenih u cilju realizacije politike održivog korišćenja energije u sektoru saobraćaja i implementacije preuzetih međunarodnih obaveza.

Na osnovu studija je pripremljen i Akcioni plan za primenu obnovljivih izvora energije i mera energetske efikasnosti u sektoru saobraćaja, koji sadrži 28 aktivnosti koje su grupisane u 12 mjera.

Cilj projekta je da doprinese daljim energetskim reformama u Crnoj Gori u cilju usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU u oblasti energetike, kroz pripremu strateških, regulatornih i drugih dokumenata za održivo korišćenje energije, sa fokusom na sektor saobraćaja.

Predavači na prezentaciji bili su stručnjaci angažovani na projektu prof. dr Dragoslava Stojiljković (Mašinski fakultet u Beogradu) i dr Milić Čurović (Biotehnički fakultet u Podgorici).

Radionici su prisustvovali predstavnici ministarstava nadležnih za energetiku, održivi razvoj i turizam, ruralni razvoj i poljoprivredu, saobraćaj i pomorstvo, predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine, Monstat-a, Regulatorne agencije za energetiku, predstavnici nevladinog sektora i drugih međunarodnih organizacija sa sjedištem u Crnoj Gori.

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti