Crna Gora spremna za proces transpozicije i implementacije pravnih tekovina EU

 

Foto: http://www.mrt.gov.me
Foto: http://www.mrt.gov.me

Treća sednica Upravnog odbora za praćenje revizije i sprovođenja Nacionalne strategije za transpoziciju, implementaciju i primenu pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promena s Akcionim planom za period 2016-2020. nedavno je održana u prostorijama Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore.

Na sednici je predstavljen Nacrt revidiranog Akcionog plana, koji daje osvrt na ključne rezultate postignute u prethodnom periodu, kao i rokove u pogledu preostalih obaveza vezanih za proces transpozicije i implementacije pravne tekovine EU za svih deset podoblasti.

Nacrt uključuje i planove za jačanje administrativnih kapaciteta usklađene sa važećim strateškim, planskim i programskim dokumentima, kao i prioritetima i smernicama definisanim Startegijom proširenja za Zapadni Balkan i Izveštajem Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2017. godinu.

Cilj revidiranog Akcionog plana je definisanje realnih rokova za realizaciju preostalih obaveza, kako bi u procesu izveštavanja ka Evropskoj komisiji bio prepoznat napredak kroz postignut visok stepen realizacije, što u krajnjem vodi otvaranju Poglavlja 27 i postizanju punopravnog članstva u Evropskoj uniji.

Nacionalna strategija za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promena s Akcionim planom, koja je predstavljala početno merilo za otvaranje Poglavlja 27Životna sredina i klimatske promene je usvojena u julu 2016. godine i njome je predviđena revizija Akcionog plana kako bi se strateške obaveze i rokovi prilagođavali aktuelnoj situaciji i postignutom stepenu usklađivanja nacionalnih propisa sa pravnom tekovinom EU.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti