PREDSTAVLJAMO Kompaniju „Elektrovat d.o.o.“

elektrovatKompanija „Elektrovat d.o.o.“ je osnovana 1990. godine u Čačku i vrlo brzo je stručnim, visokoobrazovanim i obučenim kadrom, kao i realizacijom velikog broja zahtevnih projekata prerasla u tržišnog lidera u oblastima svojih primarnih poslovnih delatnosti: elektroenergetike, automatizacije i upravljanja proizvodnim procesima, kao i scenskog osvetljenja i mehanike za pozorišta, televizijska i filmska studija.

Ono što ovu kompaniju  izdvaja u odnosu na konkurenciju  i po čemu je prepoznaljiva na tržištu je ujedno i njena prednost, a to je potpuna posvećenost i izlazak u susret veoma različitim, sofisticiranim i delikatnim tehničkim i poslovnim zahtevima investitora.

„Elektrovat d.o.o.“ se svrstava u red srednjih preduzeća, sa 60 stalno zaposlenih, dok je u kompletan proizvodni lanac uključen veliki broj pouzdanih kooperanata iz elektro i mašinske delatnosti, tako da „Elektrovat d.o.o.“ poseduje zavidan kapacitet u proizvodno-izvođačkom smislu i predstavlja veliku porodicu koja u toku realizacije većih projekata angažuje preko 100 zaposlenih.

Od osnivanja, menadžment je prepoznao da su zaposleni nosioci razvoja i konkurentske prednosti i da zaslužuju posebnu pažnju, poštovanje i vrednovanje rada, znanja, inovativnosti i posvećenosti.

Ova privatna kompanija poseduje savremeno opremljene poslovne i proizvodne prostore u Beogradu i Čačku (3400m2) na površini od 11500m2, a proizvodni pogon je organizovan i opremljen po najvišim evropskim standardima.

fabrika elektrovat

PROJEKTOVANJE I KONSALTING kompanije „Elektrovat d.o.o.“ sastoji se u pružanju usluga izrade svih oblika projektne dokumentacije, tehničke dokumentacije, elaborata, studija izvodljivosti i tenderske dokumentacije iz oblasti elektroenergetike, upravljanja  i regulacije i instalacija slabe struje.

Stručni tim projektanata pruža tehničku podršku investitorima u svim fazama realizacije projekta, pomaže u izradi projektnog zadatka uz optimizaciju troškova investicije, pruža optimalne predloge i najsavremenija tehničko-ekonomska rešenja, uvažavajući specifične zahteve investitora, pruža tehničku podršku tokom realizacije projekta i puštanja u rad.

„Elektrovat d.o.o.“ realizuje izradu najzahtevnije projektne dokumentacije iz oblasti industrije, proizvodnje i distribucije električne energije, objekata poslovno-stambene namene, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu na izradi projektne dokumentacije i realizaciji najsloženijih projekata, implementiranju najsavremenijih rešenja i stalnom usavršavanju.

IZVOĐENJE RADOVA „Elektrovat d.o.o.“sprovodi u oblasti elektro radova:

 • izgradnja transformatorskih stanica zaključno sa 110kV naponskim nivoom,
 • izvođenje elektroenergetskih instalacija u industrijskim objektima i objektima različitih namena,
 • automatizacija i upravljanje proizvodnim sistemima,
 • NN postrojenja i razvodni ormani,
 • merenje, ispitivanje i monitoring kvaliteta elektroenergetskih instalacija.

elektrovat kadroviLJUDSKI RESURSI i konstantno zapošljavaje visokoobrazovanih i mladih kadrova, koji imaju prilike da steknu značajno iskustvo u različitim oblastima elektroenergetike i da se kvalitetno formiraju i usavršavaju je ono po čemu je „Elektrovat d.o.o.“ prevashodno prepoznatljiv.

Stručnost odgovornih izvođača radova i elektromonterskih ekipa kompanije „Elektrovat d.o.o.“, sa podrškom projektanata, omogućava da se sve nedoslednosti projekta izmene u skladu sa zahtevima Investitora i prevaziđu primenom savremenih tehničkih rešenja u okviru zadatih rokova.

Pored toga, ova kompanija poseduje svu neophodnu mehanizaciju i opremu za izvođenje najsloženijih vrsta radova – teretne kamione i vozila za prevoz robe i radnika, dizalice, pokretne platforme, terenska vozila, mobilne trafo stanice, agregate kontejnerskog tipa, gradilišne kontejnere, kao i sofisticirane uređaje za vršenje analiza električne energetske mreže kao i ispitivanje termovizijskih stanja elektroopreme, instrumente za ispitivanje kvaliteta izolacije do 25kV i drugo.

Ova kompanija izvodi radove isključivo koristeći opremu i materijal renomiranih proizvođača sa obezbeđenom atestnom dokumentacijom, a ugradnju i montažu iste, vrše kvalifikovani i obučeni stručnjaci na osnovu preporuka proizvođača.

Zadovoljstvo klijenata i referenc lista izvedenih radova najbolji su pokazatelji zašto je „Elektrovat d.o.o.“, jedna od najznačajnih firmi u ovoj delatnosti na tržištu Srbije.

proizvodnjaPROIZVODNJA je jedna od najznačajnijih delatnosti kompanije „Elektrovat d.o.o.“, odnosno proizvodnja razvodnih elektro-energetskih ormana i ormana automatike.

Korišćenjem stečenog iskustva, ugradnjom isključivo visokokvalitetne opreme renomiranih svetskih i domaćih proizvođača, nadzorom stručnjaka nad svim etapama nabavke materijala i proizvodnje, i na kraju temeljnim ispitivanjem gotovih proizvoda sa izdavanjem fabričkih atesta, „Elektrovat d.o.o.“ je posato sinonim za kvalitetnu proizvodnju razvodnih ormana.

Brojan i iskusan tim elektromontera u proizvodnji dokazao se na mnogim zahtevnim i obimnim projektima. Izgradnjom savremenog proizvodnog pogona sa svim neophodnim alatima, hidrauličnim mašinama za modifikovanje sabirnica i uređenim radnim mestima po svetskim standardima značajno su povećani proizvodni kapaciteti i obezbeđeni maksimalni uslovi za rad i razvoj.

Pored zavidnih poslovno-tehničkih kapaciteta, prednost koju investitori daju ovoj kompaniji u odnosu na konkurenciju, je uključivanje čitavog tima na realizaciji projekta, sastavljenog od stručnih kadrova iz proizvodnje i projektnog biroa, koji ukazuju na sve eventualne nepravilnosti u projektnoj dokumentaciji, predlažu i realizuju tehničko-tehnološka rešenja kako bi se ispoštovali funkcionalnost i kvalitet ormana, kao i planirani rokovi.

Izdvajamo iz širokog proizvodnog dijapazona proizvodnog programa kompanije „Elektrovat d.o.o.“:

 • NN postrojenja;
 • modularni ormani tipa „Prisma – Schneider Electric“;
 • ormani za upravljanje elektromotornim pogonima i centralnim sistemom za nadzor i upravljanje;
 • ormani kompenzacije reaktivne energije;
 • ormani upravljanja i zaštite generatora i sopstvene potrošnje za hidro i termo elektrane;
 • ormani za daljinsko dispečersko upravljanje u ED.

AUTOMATIZACIJA I UPRAVLJANJE tehnološkim procesima i celinama u industriji doprinosi bržoj, efikasnijoj i ekonomičnoj proizvodnji. Primenom upravljačkih sistema poslednje generacije (PLC) baziranim na visokopouzdanoj procesorskoj tehnici dobija se na pouzdanosti proizvodnog procesa, smanjenju trajanja vremena bez napajanja, ubrzanoj dijagnostici kao i maksimalnoj fleksibilnosti čitavog sistema za svaki proizvodni zahtev. Adekvatna integracija parametara dobijenih iz proizvodnog procesa pruža mogućnost za dublju i detaljniju analizu proizvodnih parametra statističkim praćenjem svih performansi.

Upravo savremene potrebe industrije za stalnom modernizacijom i težnje za sve efikasnijim i sofisticiranijim upravljanjem proizvodnim procesima, naveli su menadžment kompanije da poslovnu politiku orijentišu u smeru koji će omogućiti da se na sve složenije zahteve iz oblasti industrijske automatizacije proizvodnje i tehnoloških procesa može uvek brzo i kvalitetno odgovoriti na zadovoljstvo svakog klijenta.

Iskusni i kreativni tim stručnjaka je u mogućnosti da složenost i specifičnost  svakog  zahteva u proizvodnom procesu uspešno pretoči u moderno tehničko-tehnološko rešenje, a da kreiranjem kvalitetnog i sveobuhvatnog upravljačkog algoritma ispuni svaki zahtev korisnika. Primena visoko sofisticirane opreme poslednje tehnološke razvojne generacije dodatno doprinosi pouzdanijem i optimalnijem rešenju.

Tim kompanije „Elektrovat d.o.o.“ radi kompletna rešenja za automatizaciju i upravljanje proizvodnim sistemima i tehnološkim celinama po sistemu „ključ u ruke“, a projektu temeljno pristupa po sledećim fazama izrade:

 • Izrada tehničke dokumentacije za najoptimalnije tehničko rešenje na osnovu tehnološkog zadatka proizvodnog procesa i specifičnog zahteva investitora.
 • Izrada elektro ormana elektromotornog pogona i ormana automatike, korišćenjem savremene elektro opreme i primenjujući sve važeće standarde i propise vezane za mesto ugradnje i eksploataciju opreme predviđene za rad i u teškim industrijskim uslovima.
 • Izrada softverske aplikacije za upravljačke sisteme (PLC i OP panele) i implementacija opreme poslednje generacije.
 • Montaža opreme (ormana elektromotornog pogona, ormana automatike i opreme u polju – senzora i izvršnih uređaja) i polaganje energetskih i komandno signalnih kablovskih veza.
 • Parametrizacija upravljačkog sistema, ispitivanje, podešavanje i pustanje u rad.

Adaptabilnost tima (od elektro montera do elektro inženjera) svakom proizvodnom procesu doprinosi da se najoptimalnije rešenje implementira u svakoj grani industrije: metalurškoj, prehrambenoj, građevinskoj, vodoprivrednoj, elektroprivredi,  hemijskoj i drugim.

STUDIJSKO OSVETLJENJE I SCENSKA MEHANIKA čini „Elektrovat d.o.o.“ regionalnim liderom sa jasno izraženim i ostvarenim ambicijama u oblasti proizvodnje sistema scenskog osvetljenja i mehanike, koji je postavilo nove standarde u projektovanju tehnoloških instalacija scenskog osvetljenja i mehanike  u pozorištima, filmskim i TV studijima, proizvodnji rasvetnih tela i pribora scenskog osvetlenja, uređaja pozorišne, filmske i televizijske mehanike kao i montaži elektroinstalacija i opreme. Ovaj proizvodni program zasupljen je u regionu, a izvozni potencijal dokazan je na četiri kontinenta.

ISPITIVANJE INSTALACIJA radi se u okviru Sektora za kontrolu kvaliteta i bezbednost i zdravlja na radu, a usled važnosti ispitivanja i kontrole izvedenih elektro instalacija, formiran je tim elektro inženjera za merenje i kontrolu elektro instalacija.

„Elektrovat d.o.o.“ nudi i trećim licima usluge kontrole i merenja elektro instalacija i pregled gromobranskih instalacija i instalacija uzemljenja. Pored višegodišnjeg iskustva u ovoj oblasti i stručnih kadrova kompanija raspolaže i najsavremenijom opremom za merenje:

 • otpornosti uzemljivača,
 • otpornosti izolacije kablova i provodnika do 20kV,
 • električne otpornosti podova i zidova,
 • instrumenta za merenje vremena reagovnja ZUDS-a (zaštitnog uređaja diferencijalne struje).

Svi instrumenti sa kojima se vrše ispitivanja, redovno se godišnje pregledaju i atestiraju u ovlašćenim ustanovama od kojih se dobijaju odgovarajućei atesti.

Pored toga, „Elektrovat d.o.o.“ poseduje mrežne analizatore – uređaje za estimaciju postojećeg opterećenja i kvaliteta napajanja električnom energijom, kao i termovizijske kamere koje predstavljaju kompletno i jednostavno rešenje za održavanje električnih instalacija, električne, elektromehaničke, procesne i industrijske opreme. Sve usluge merenja „Elektrovat d.o.o.“ vrši u skladu sa važećim standardima, propisima i tehničkim preporukama.

elektrovat schneider„SCHNEIDER ELECTRIC PARTNER“ je renomirana multinacionalna kompanija i svetski lider u oblasti elektroenergetike, sa kojom je „Elektrovat d.o.o.“ od 2001. godine u saradnji i njihov zvanični distributer, odnosno od 2007. godine zvanični Sistem integratori „Schneider Electric“. Ova saradnja dostigla je svoj vrhunac u 2011. godini kada je „Elektrovat d.o.o.“ postao zvanični Partner „Schneider Electric“-a i stekao mogućnost obezbeđivanja Licence za proizvodnju srednjenaponskih postrojenja i opreme pod brendom ove prestižne kompanije. Iste godine u ovu svrhu osniva se kompanija „SNE Energy d.o.o.“ u Čačku, u vlasništvu kompanije „Elektrovat d.o.o.“, koja postaje Licencni Partner „Schneider Electric“-a za pomenutu proizvodnju.

Ovim partnerstvom „Elektrovat d.o.o.“ je dobio otvoren široki pristup najsavremenijoj elektroenergetskoj opremi i tehnologijama, stručnu obuku zaposlenih u fabrikama i trening centrima „Schneider Electric“-a u Evropi, što značajno doprinosi kvalitetu proizvodnje po najvišim evropskim i svetskim standardima.

Na drugoj strani, „Schneider Electric“ je dobio za partnera jednu od najprofesionalnijih, najorganizovanijih i najuspešnijih kompanija u Srbiji u oblasti  elektroenergetike i zasigurno jedinu kompaniju na ovdašnjem tržištu koja u svojim projektima implementira isključivo opremu svog partnera.

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE zauzimaju značajno mesto u kompaniji „Elektrovat d.o.o.“ koja je u te svrhe angažovala sve svoje stručne resurse i osnovala kompaniju „Zlatiborske elektrane d.o.o.“ u Čačku za razvoj projekata mini hidroelektana u Srbiji, počev od 2009. godine.

elektrovat hidroKompanija „Zlatiborske elektrane d.o.o.“ razvija 3 mini hidroelektrane – MHE „Beli Kamen“, MHE „Komalj“, MHE „Peta“ u opštini Čajetina, na ušću reke Ribnice u Crni Rzav, a čije su instalisane snage redom 1.65MW, 0.70MW i 0.80MW, odnosno ukupna instalisana snaga 3,15MW i ukupni prosečni protok vode na vodozahvatu oko 2,7 m3/s. Predviđena prosečna godišnja proizvodnja električne energije sve 3 MHE u pogonu je 12,400 GWh (6.750 GWh MHE Beli Kamen, 2.700 GWh Komalj i 2.950GWh Peta ).

Nakon ishodovanja svih odobrenja i pratećih dozvola od strane relevantnih institucija, projekti 3 MHE su započeti sredinom prošle godine.

Osim toga, „Elektrovat d.o.o.“, kao projektant, izvođač radova i konsultant, aktivno učestvuje u nizu projekata čiji je cilj proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije, kao što su solarne elektrane, hidro i mini hidro elektrane, vetroparkovi, kogenerativna postrojenja i drugi.

SERTIFIKATI koje poseduje „Elektrovat d.o.o.“ su zvanična potvrda visokog kvaliteta i poslovnog nivoa kompanije:

 • Sertifikacija za uspostavljeni Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) ISO 9001:2008 (SRPS ISO 9001:2008);
 • Sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 (SRPS ISO 14001:2005);
 • Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007 (SRPS ISO 18001:2008);
 • Sistem za upravljanje energijom ISO 50001:2011(SRPS EN ISO 50001:2012) koji je implementiran početkom 2014. godine.

U potpunosti predani održavanju i unapređivanju uspostavljenih sistema upravljanja i politika poslovanja, svakodnevnim konkretnim aktivnostima u svim sferama poslovanja „Elektrovat d.o.o.“ čini da iza dobijenih sertifikata stoje konkretne procedure i mehanizmi koji čine sve njihove delatnosti uređenim i jednostavnim, čime celu kompaniju čine efikasnijom, uspešnijom i profitabilnijom, a priznanja i pohvale od klijenata i partnera samo potvrđuju da su na pravom putu.

„Elektrovat d.o.o.“ je jedna od prvih kompanija u Republici Srbiji koja je uvela Sistem za upravljanje energijom ISO 50001:2011.

Ovo dostignuće ostvareno je izgradnjom i puštanjem u rad novog poslovnog objekta u Čačku čiji jedan deo koristi kompanija „SNE Energy d.o.o.“ za licencnu proizvodnju srednjenaponskih postrojenja (6-24kV) tipa RM6 i SM6 „Schneider Electric“, dok se u drugom delu nalazi proizvodni pogon kompanije „Elektrovat d.o.o.“.

Fabrika je izgrađena po najstrožijim tehničkim i tehnološkim zahtevima i prema konceptu „zelene, pametne i poslovno-edukativne zgrade“ koja za grejanje i klimatizaciju koristi obnovljive izvore energije – toplotu zemlje sistemom geotermije, dok je kompletan krov objekta pokriven fotonaponskim ćelijama čineći solarnu elektranu snage 55kW koja je sa uspehom puštena u rad. Kompletna elektroinstalaciona oprema u objektu je proizvodnje „Schneider Electric“, dok su svi unutrašnji prostori projektovani kao „show room“ prostorije za ovu vrstu opreme.

Izgradnja fabrike površine 1.550 m2 trajala je od marta do avgusta 2013. godine i u nju je uloženo 1,5 miliona evra.

Na ovaj način kompanija „Elektrovat d.o.o.“ želela je da potencijalnim klijentima i kupcima opreme na sopstvenom primeru prikaže najreprezentativniji način izgradnje modernog poslovnog prostora sa najsavremenijom opremom i najvišim nivoom energetske efikasnosti po svim svetskim standardima.

Koncepcija objekta „SNE Energy d.o.o.“ obuhvata:

 • primenu adekvatnih AG rešenja,
 • korišćenje geotermalne energije za upravljivo grejanje, klimatizaciju i pasivno hlađenje objekta,
 • izgradnju solarne elektrane na krovu objekta snage 55kW,
 • primenu najsavremenijih telekomunikacionih, bezbedonosnih i multimedijalnih sistema,
 • ugradnju visokoučinskih upravljivih rasvetnih tela,
 • primenu najsavremenijeg multifunkcionalnog sistema automatskog upravljanja čitavim objektom (Building Management System – BMS),
 • a sva ugrađena el.energetska, el.instalaciona oprema, oprema slabe struje i BMS-a je proizvodnje „Schneider Electric“.

Za kompletan objekat sa dva proizvodna pogona, administrativno-prezentacionim delom i energanom  tokom 12 meseci potrošeno oko 72MWh el.energije, dok je iz solarne elektrane proizvedeno oko 68MWh el.energije, što znači da je oko 94% ukupne potrošnje pokriveno proizvodnjom iz solarne elektrane, ne uzimajući u obzir izuzetno važnu činjenicu da se sva proizvedena elektična energija plasira u el.energetsku mrežu po povlašćenim cenama proizvedenog kWh iz obnovljivog izvora energije

Pored toga, na novom objektu je izvršena ugradnja i pušten u rad sistem za grejanje i hlađenje po identičnom principu, odnosno korišćenjem geotermalne energije za upravljivo grejanje, klimatizaciju i pasivno hlađenje objekta, radi daljih ušteda i povećanja energetske efikasnosti čitavog poslovnog kompleksa.

Tekst je nastao u saradnji sa osnivačima kompanije „Elektrovat d.o.o.“ iz Čačka, kojom upravljaju gospodin Jugoslav Milošević, dipl.el.ing. – direktor, i gospodin Radomir Milekić, dipl.el.ing. – zamenik direktora.

B.R.

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti