Biomasa kao energent za toplanu u Bajinoj Bašti

biomasa garfondapv.org.rs

Predsednik opštine Bajina Bašta gospodin Radomir Filipović u intervjuu za EurAktiv izjavio je da ova opština ima u planu da kao energent za sistem daljinskog grejanja koristi biomasu.

Kako je naveo, opština ima u planu da sledeće godine realizuje pilot projekat na jednom od dva kotla snage 700kW. On je dodao da će se kao energent koristiti drvena sečka, a da će pilot projekat biti finansiran sopstvenim sredstvima kako bi se omogućio uvid u benefite prelaska sistema daljinskog grejanja sa mazuta na biomasu.

Projektna dokumentacija za prelazak toplane u Bajinoj Bašti sa mazuta na biomasu izrađena je 2010. godine, a očekuje se da će vrednost investicije biti oko 1,5 miliona evra.

Korišćenjem biomase kao energenta za sistem daljinskog grejanja u Bajinoj Bašti smanjiće se emisija štetnih gasova i iskoristiće se postojeći resursi.

Sandra Jovićević

foto: garfondapv.org.rs

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti