Bespravna seča četinara u Andrijevici kod državnog tužilaštva Crne Gore

Predstavnici Koordinacionog međuresorskog tima za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu Crne Gore održali su novi sastanak, ovoga puta u Opštini Andrijevica.

Foto: Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore

Sastanak je održan na terenu i to u gazdinskoj jedinici Gradišnica – Jelovica koja je kroz prethodne aktivnosti Koordinacionog tima označena kao prostor sa najvećim nelegalnim aktivnostima na području te opštine.

Podsećamo da je početkom prethodnog maja na prostoru ove gazdinske jedinice identifikovana bespravna seča četinara u većem obimu.

Tada je protiv odgovornog službenika Uprave za šume pokrenut disciplinski postupak i veštačenje koje je bilo neophodno u ovom slučaju.

Prema rečima predsednika Koordinacionog tima, državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja Milosava Anđelića reč je o bespravnoj seči koju nadležni organi nisu blagovremeno prijavljivali, te da je jasno da su u ove aktivnosti uključeni pojedini službenici Uprave za šume iz Područne jedinice Andrijevica, ali i ostali akteri u lancu vezano za promet nelegalno posečenog drveta.

Nakon obilaska terena i analize stanja predstavnici međuresorskog tima su odlučili da svu raspoloživu dokumentaciju dostave specijalnom državnom tužilaštvu. Ukupna drvna masa koja je posečena je preko 7.000 kubika, šumar je suspendovan i prijava prosleđena Odseku za privredni kriminal CB Berane.

Anđelić je naglasio da će državni organi biti istrajni u nameri da se sve počinioce bespravnih aktivnosti u šumarstvu privredu pravdi, u cilju realizacije aktivnosti na očuvanju šumskih resursa i njihovom održivom gazdovanju.

Sednici na terenu prisustvovao je i predsednik opštine Andrijevica Srđan Mašović koji je izrazio zadovoljstvo radom Koordinacionog tima i naglasio da će opština pružiti punu podršku daljim aktivnostima na suzbijanju bespravnih aktivnosti i u ovoj oblasti.

On je iskazao spremnost da opština formira komisiju koja će pratiti stanje putne infrastrukture na lokalnim/šumskim putevima, kako bi se sprečila njihova devastacija od strane koncesionara i ispunila očekivanja lokalnog stanovništva.

Od početka aprila, kada je počeo sa radom Koordinacioni tim za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu Crne Gore, postignuti su evidentni rezultati na otkrivanju nelegalnih aktivnosti u ovoj oblasti.

Tim je u ovom periodu posebnu pažnju posvetio otkrivanju i procesuiranju bespravnih seča na području više područnih jedinica u opštinama na severu Crne Gore.

Intenzivno se sprovodi i kontrola preduzeća korisnika šuma, prvenstveno sa aspekta njihovog zakonitog poslovanja, ažurne dokumentacije i izmirenih obaveza prema zaposlenim i državi.

Na tom planu pokrenute su mere za prinudnu naplatu potraživanja i izricanje novčanih kazni, o čemu se javnost u kontinuitetu informiše, nakon svake sednice Korodinacionog tima.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti