Akcija dezinskekcije i deratizacije u Leskovcu od 30.5.

Foto: gradleskovac.org

Na osnovu Programa o sprovođenju sistemske dezinsekcije i deratizacije na teritoriji grada Leskovca za 2018/2019 godinu, Odeljenje za zaštitu životne sredine, Gradske uprave grada Leskovca u saradnji sa Odeljenjem za privredu i poljoprivredu, sprovešće akciju Sistemske dezinsekcije i deratizacije koja spada u grupu preventivnih mera u cilju sprečavanja pojave zaraznih bolesti kod stanovništva.

Početak akcije je 30.05.2018. godine, u 10 časova.

Realizacija akcije poverena je stručnoj ustanovi „Jugoinspekt“ iz Beograda, kao najpovoljnijem ponuđaču, a stručni nadzor vršiće „Zavod za javno zdravlje“ iz Leskovca.

Akcija obuhvata:

DEZINSEKCIJA:

– Suzbijanje odraslih formi komaraca i larvicidni tretmani
– Suzbijanje krpelja na javnim zelenim površinama
– Suzbijanje bubašvaba, bubarusa i drugih štetnih insekata u objektima kolektivnog stanovanja i poslovnim i pomoćnim gradskim prostorijama.

DERATIZACIJA:

– Javne zelene površine
– Groblja
– Deponije
– Nehigijenska naselja
– Poslovne i gradske prostorije
– Kolektivno stanovanje – podrumske prostorije

Pored obaveštenja preko medija, građani Leskovca će biti obavešteni lepljenjem plakata na vidnim mestima, na svim lokacijama koje će biti tretirane, sa datumom i vremenom kada će se tretman vršiti i to u vidu postavljanja plakata „OBAVEŠTENjE“.

U okviru akcije vršiće se zamagljivanje u kasnim večernjim satima, u cilju uništavanja odrslih formi komaraca, o čemu će građani, policijska uprava i pčelarska udruženja biti blagovrameno obavešteni.

Izvor: Grad Leskovac

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti