Rezultati pretrage za: procena uticaja na životnu sredinu

Ako niste pronašli traženi rezultat, probajte sa drugim rečima

Nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju MHE “Pod gradom”

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da je ovaj organ doneo rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat rekonstrukcije i dogradnje objekata MHE “Pod gradom”...

Nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu mobilnog drobiličnog postrojenja za tretman građevinskog otpada

Ministarstvo zaštite životne sredine izdalo je obaveštenje da je doneto Rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu mobilnog drobiličnog postrojenja KLLEMANN, model MC 100 R EVO za...

Nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu projekta za tretman otpadnih voda u Jagodini

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da je donelo rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu projekta Postrojenje za privremeni tretman otpadnih voda na lokaciji deponije neopasnog...

Nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat upravljanja otpadom u Beogradu

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da je doneto Rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu projekta – mobilno postrojenje za razvrstavanje građevinskog otpada i tretman neopasnog...

Nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije HE Bistrica

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da je donelo rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcija proizvodnih agregata i pripadajuće opreme hidroelektrane Bistrica, instalisane snage...

Nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu projekta MHE „Zaskovci“

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine izdalo je obaveštenje da je doneto Rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje mini hidroelektrane „Zaskovci“ na Živadinovom...

Nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu postrojenja za tretman medicinskog otpada

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine saopštilo je da je doneto Rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu projekta – mobilno postrojenje za tretman infektivnog medicinskog otpada...

Nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za povećanje snage bloka A4 TENT-a

  Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine saopštilo je da doneto Rešenje kojim se nosilac projekta JP EPS – Ogranak TENT Obrenovac oslobađa od izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta...

Procena uticaja na životnu sredinu

Na portalu prestonice Crne Gore danas je objavljen zahtev nosioca projekta "TCZ" za procenu uticaja na životnu sredinu. Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine glavnog grada obaveštava javnost,...

Nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja otpada u Boru

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine saopštilo je da je doneto Rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu projekta skladištenje opasnog otpada na katastarskoj parceli u Boru. Zainteresovana...

Nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu

Odsek za građevinske i inspekcijske poslove Opštinske uprave opštine Kanjiža obaveštava zainteresovane organe, organizacije i javnost da je Služba za inspekcijsko-nadzorne poslove izdala rešenje po kom za Projekat rekonstrukcije, dogradnje dela male...

Procena uticaja na životnu sredinu

Služba za inspekcijsko-nadzorne poslove Opštinske uprave Kanjiža obaveštava zainteresovane organe, organizacije i javnost da: – Telekom Srbija Preduzeće za telekomunikaciju a.d. iz Beograda, ul. Takovska br. 2. podneo je Zahtev za odlučivanje o...

Procena uticaja na životnu sredinu

U skladu sa članom 20. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS”, br. 135/2004 i br. 36/2009), Opštinska uprava opštine Plandište, Odsek za opštu upravu, objavljuje Obaveštenje o javnom uvidu,...

Nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat mobilnog postrojenja za tretman opasnog otpada suvim ledom

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije objavilo je rešenje u kojem je navedeno da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat mobilnog postrojenja za tretman opasnog otpada suvim...

Nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za MHE „Topli Dol I“

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije izdalo je saopštenje u kojem je navedeno da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje MHE „Topli Dol I“. Mala hidroelektrana „Topli Dol...

Nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat MHE „Selište“

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije izdalo je obaveštenje u kojem je navedeno da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje MHE „Selište“. MHE „Selište“ trebalo bi da...

MAGAZIN

IZDVOJENE VESTI

Pratite nas