Primena ekosistemskog pristupa u Jadranskom moru kroz planiranje prostora morskog područja

 

Foto: http://www.mrt.gov.me
Foto: http://www.mrt.gov.me

Centar regionalnog programa prioritetnih akcija (PAP/RAC) Mediteranskog akcionog plana Programa UN-a za životnu sredinu (UNEP/MAP), u saradnji s Ministarstvom životne sredine i turizma Albanije i Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore organizovao je početni sastanak za podregionalni projekat „Primena ekosistemskog pristupa u Jadranskom moru kroz planiranje prostora morskog područja“.

Otvarajući sastanak, Ešef Husić, vršilac dužnosti generalnog direktora za klimatske promene i mediteranske poslove, istakao je značaj saradnje s Mediteranskim akcionim planom u okviru Programa za životnu sredinu Ujedinjenih nacija (UNEP/MAP), njegovim Centrom regionalnog programa prioritetnih akcija (PAP/RAC) i centrom regionalnih aktivnosti za posebno zaštićena područja (SPA/RAC) u kreiranju i sprovođenju politike razvoja, zaštite i upravljanja obalnim i morskim područjem Crne Gore, doprinoseći i unapređenju veoma značajne prekogranične saradnje.

Osvrćući se na značaj GEF Adriatic projekta u okviru uvođenja ekosistemskog pristupa u nacionalni sistem monitoringa, odnosno usklađivanja nacionalnog programa monitoringa morskog ekosistema sa Integrisanim programom monitoringa i procjene Barselonske konvencije (IMAP-om) i njegovoj primeni, Husić je istakao da GEF Adriatic projekat predstavlja najvažniji oblik podrške naporima u Crnoj Gori po ovom osnovu, posebno imajući u vidu da usklađivanje nacionalne politike i pravnog okvira sa IMAP-om, kompatibilno sa zahtevima EU Okvirne direktive o morskoj strategiji je od velike važnosti za sprovođenje prioritetnih akcija NSIUOP i ima centralno mesto u pravcu održivog obalnog i prostornog planiranja morskog područja.

Kako je zaključio, Crna Gora će nastaviti da doprinosi prekograničnom okviru delovanja i saradnji kroz sprovođenje strategija održivog razvoja i integralnog upravljanja obalnim područjem, ali i ispunjavanje obaveza u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji.

Pored Husića, prisutnima su se obratili i Jegor Volovik, predstavnik UN-a za životnu sredinu u Najrobiju, Zamir Dedaj, direktor Nacionalne agencije za zaštićena područja Albanije, i Lorenco Galbijati, menadžer GEF-ovih projekata u kancelariji UNEP/MAP-a u Atini.

GEF Adriatic je pod-regionalni projekat koji će se sprovoditi u Crnoj Gori i Albaniji a koji implementira UNEP/MAP zajedno sa centrima PAP/RAC i SPA/RAC uz podršku Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF-a) u koordinaciji s resornim ministarstvima u Crnoj Gori i Albaniji.

Projekat ima za cilj obnavljanje ekološke ravnoteže Jadranskog mora kroz primjenu ekosistemskog pristupa i planiranja prostora morskog područja. 

Na sastanku koji je organizovan s ciljem informisanja svih relevantnih zainteresovanih strana u Crnoj Gori o projektnim aktivnostima, predstavljanja detaljno razrađenog početnog izještaja i omogućavanja njihovog doprinosa unapređenju projektnih aktivnosti, učestvovali su pored predstavnika UN-a za životnu sredinu i Mediteranskog akcionog plana, predstavnika Agencije za zaštićena područja Albanije i MORiT-a, predstavnici relevantnih nacionalnih institucija iz Crne Gore (Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, Centra za ekotoksikološka ispitivanja, Instituta za biologiju mora, Zavod za geološka istraživanja), kao i predstavnici Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva ekonomije, civilnog i nevladinog sektora kao i nezavisni eksperti.

Nakon početnog sastanka, održan je i prvi Upravni odbor projekta na kojem su usvojeni finansijski izveštaj, izveštaj o napretku, početni izveštaj kao i revidovani plan projektnih aktivnosti, nakon čega će se odmah otpočeti sa sprovođenjem projektnih aktivnosti.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti