Kampanja “Zaštitimo pešake“

Kampanja “Zaštitimo pešake“ Saveta za bezbednost saobraćaja – Sekretarijata za saobraćaj, počinje sutra emitovanjem istoimenog video spota na nacionalnim televizijama.

Osnovna poruka spota je “Saobraćajne nezgode se ne dešavaju drugima!“

Grad Beograd ulaže značajna sredstva za poboljšanje saobraćajne infrastrukture, odnosno za modernizaciju ulične mreže.

To podrazumeva modernizaciju saobraćajne signalizacije i opreme, naročito u zonama sa povećanim prisustvom dece i pešaka. Pomenute aktivnosti će se nastaviti i u narednom periodu, kako bi se uticaj faktora puta i okruženja na rizik nastanka saobraćajnih nezgoda, sveo na najmanju moguću meru.

Rezultate sistematičnog rada na unapređenju bezbednosti saobraćaja oslikavaju činjenice da se, u poslednjih deset godina, prosečno godišnje, broj teško povređenih smanjuje za 30, a broj poginulih u saobraćaju, smanjuje za 10 lica.
2017. godine broj poginulih u saobraćaju u Beogradu je, po prvi put, ispod 100.

Kada je u pitanju struktura nastradalih učesnika u saobarćaju, u Beogradu, slično evropskim gradovima približne veličine, pešaci predstavljaju kategoriju učesnika koja je najugroženija, tako da gotovo svaki četvrti poginuli učesnik u saobraćaju – PEŠAK!

U cilju rešavanju ovog izuzetno velikog problema, grad Beograd je doneo odluku da, pored investiranja u kvalitet ulične mreže, svoje aktivnosti usmeri i na značajan resurs za unapređenje bezbednosti koji predstavljaju sami učesnici u saobraćaju, odnosno njihovo ponašanje, razumevanje pravila i propisa i njihovo prihvatanje sa svešću da su propisi uspostavljeni u njihovom najboljem interesu.

Kampanja “Zaštitimo pešake!“ je poziv svim učesnicima u saobraćaju, a pre svega vozačima, da obrate naročitu pažnju na pešake kao najugroženiju kategoriju učesnika u saobraćaju.

Pažnja vozača mora biti usmerena na put, ali i na neposredno saobraćajno okruženje, a brzina u skladu sa uslovima puta.

Strpljenje da se pešacima ustupi prvenstvo prolaza, ali i tolerancija prema potrebama, pa čak i prema greškama drugih učesnika u saobraćaju, od izuzetnog su značaja za smanjenje rizika nastanka saobraćajnih nezgoda.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti