Održana radionica „Kopneni koridor“

Foto: vojvodinasume.rs

U periodu od 5. do 7. aprila 2017. godine, u Spitz an der Donau, Wachau (Austrija), održana je radionica „Workshop Corridor Land“ (Radionica „Kopneni koridor“) predstavnika asocijacije DANUBEPARKS u okviru projekta DANUBEparksCONNECTED koji pripada Interreg Danube Transnational Programme-u. Učešće na radionici imali su predstavnici većine partnera članova asocijacije, kao i predstavnici JP „Vojvodinašume“ .

Fokus ove radionice bile su aktivnosti na radnim paketima WP5 „Dry Habitats“ (RP5 „Suva staništa“) i WP6 „Riparian Forests“ (RP6 „Plavne šume“), gde su lideri projektnih timova nosioca radnih paketa upoznali prisutne sa aktivnostima iz perspektive trenutnog i potencijalnog stanja radnih paketa.

U okviru RP6, aktivno učešće su imali Markus Erhard (European Environment Agency) na temu satelitskih podataka Copernicus Land Monitoring Services-a koji odslikavaju stanje ekosistema, ekosistemske usluge i zelenu infrastrukturu, zatim Ruedi Haller (Swiss National Park) ispred ALPARC-a – Alpske mreže zaštićenih područja sa strateškim alatom za ekološku povezanost JECAMI i Andrea Funk (Institute of Hydrobiology and Aquatic Ecosystem Management, BOKU Vienna) analizirajući uticaj glavnih pokretača i pritisaka na akvatične komponente biodiverziteta duž reke Dunav.

Glavni zadatak RP5 bio je razmena iskustava na putu ka Memorandumu o saradnji dunavskih kanjona (Memorandum of Cooperation for the Danube Canyons). Pilot aktivnosti radnih paketa RP5 i RP6 prezentovane su na temu konverzije plantaža u prirodne šume, ponovnog pošumljavanja, promocije relevantnih vrsta drveća, monitoringa slepih miševa, pašarenja, uklanjanja žbunja i upravljanja travnim površinama, a konverziju plantaža, borbu protiv invazivnih vrsta i košenje livada u SRP „Gornje Podunavlje“ prikazala je Ivana Vasić.

izvor: vojvodinasume.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti