23. Forum za ekonomska pitanja i žaštitu životne sredine “Upravljanje vodama u državama članicama OEBS-a – povećanje bezbednosti i stabilnosti putem saradnje”

obnovljivi_izvori_energije kombeg.rs

Drugi pripremni sastanak, 11 – 13.maj 2015, Palata “Srbija”, Beograd, Srbija

Drugi pripremni sastanak je posvećen temi “Upravljanje vodama u državama članicama OEBS-a – povećanje bezbednosti i stabilnosti putem saradnje ”na kojem će predstavnici država članica OEBS-a, njegovih institucija i misija, zajedno sa predstavnicima međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija i akademske zajednice diskutovati o pitanju voda, koje sve više u fokusu zbog povećane tražnje i rasta populacije na globalnom nivou, i većem pritisku na vodne resurse. Upravljanje vodnim resursima je od velike važnosti za bezbednost na svim nivoima, od lokalnog, regionalnog do globalnog.

Pošto je planirano da preporuke koje proisteknu iz diskusije budu razmatrane na završnom sastanku Foruma, u Pragu, 14 – 16. septembra 2016, plenarne sesije će biti skoncentrisane na sledeće teme: poplave u Jugoistočnoj Evropi 2014-te – iskustva i pouke, razmena iskustava na polju upravljanja i smanjenja rizika od katastrofa, razvoj politika koje podržavaju investicije i razvojnu pomoć usmerenu na upravljanje vodnim resursima, kao i na upravljanje vodnim resursima u kontekstu Ciljeva održivog razvoja UN.

Zaključci i rezime sa ovog skupa biće objavljeni na internet stranici konferencije.

Forum za ekonomska pitanja i žaštitu životne sredine je glavni godišnji događaj posvećen ekonomskom razvoju i životnoj sredini u OEBS-u. Prvi pripremni sastanak 23. Foruma je održan januara 2015-te u Beču.

JMP

foto: kombeg.org

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti