Uskoro predlog odluke o proglašenju Parka prirode „Una“

Foto: Wikipedia/Julian Nyča

Predlog odluke o proglašenju Parka prirode „Una“ biće upućen Vladi Republike Srpske na usvajanje, potvrđeno je iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

Taj resor je 2017. godine pokrenuo postupak proglašavanja prethodne zaštite područja reke Une, uzimajući u obzir činjenicu da postoji opasnost da će ta lokacija biti ozbiljno ugrožena, s obzirom na planiranu izgradnju odlagališta radioaktivnog i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora, koja se nalazi u neposrednoj blizini granice sa BiH, odnosno u neposrednoj blizini reke Una.

Zbog identifikovanih prirodnih vrednosti, izmenama i dopunama Prostornog plana RS-a do 2025. godine planirano je da bude u kategoriji „park prirode“.

Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS-a Srebrenka Golić razgovarala je danas sa načelnikom opštine Novi Grad/Bosanski Novi Miroslavom Drljačom, koji ju je obavestio da postoji dogovor načelnika jedinica lokalne samouprave u zoni koja obuhvata teritoriju budućeg Parka prirode „Una“ da se formira javna ustanova koja će upravljati tim zaštićenim područjem.

Drljača je rekao da je tokom javnog uvida u Predlog odluke o proglašenju Parka prirode „Una“ data sugestija da se ova ustanova osnuje i da njeno sedište bude u opštini Novi Grad/Bosanski Novi.

Golić je rekla da Ministarstvo prihvata navedenu sugestiju pod uslovom da osnivači navedene javne ustanove budu sve četiri opštine u obuhvaćenoj zoni (pored Novog Grada/Bosanskog Novog, to su i Kozarska Dubica, Bosanska Kostajnica i Krupa na Uni) i da se sporazumom o osnivanju javne ustanove definišu međusobni odnosi i obaveze svih osnivača u daljem funkcionisanju i finasiranju te institucije.

Obavestila je načelnika Novog Grada/Bosanskog Novog da su primedbe i sugestije na Predlog odluke o proglašenju Parka prirode „Una“ nakon javnog uvida razmotrene i da će konačan predlog akta o proglašenju još jednog zaštićenog područja biti upućen Vladi Republike Srpske na usvajanje.

Izvor: Energetika.ba

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti