Novi Sad preporučuje nabavku vozila koja manje zagađuju životnu sredinu

Foto-ilustracija: Unsplash (Damir Omerović)

Dana 30. januara 2020. godine, Gradsko veće Grada Novog Sada donelo je Zaključak kojim se preporučuje svim javnim i javno-komunalnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Grad Novi Sad da u postupku nabavke motornih vozila i radnih mašina prednost daju onima koja manje zagađuju životnu sredinu, odnosno onima koja koriste alternativna goriva i sa alternativnim pogonom.

Kao odgovorna lokalna samouprava koja izuzetnu pažnju poklanja zaštiti i unapređenju životne sredine, Grad Novi Sad je u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha, a u cilju očuvanja i poboljšanja kvaliteta vazduha i sprečavanja, odnosno smanjenja štetnih posledica po zdravlje ljudi i životnu sredinu doneo Plan kvaliteta vazduha u aglomeraciji “Novi Sad“ za period 2017-2021. godine.

Analizom rezultata praćenja kvaliteta vazduha i izvora zagađenja utvrđeno je da zagađenje vazduha najvećim delom potiče od saobraćaja. Shodno tome, kao jedna od mera za smanjenje zagađenja i poboljšanje kvaliteta vazduha, utvrđeno je podsticanje na upotrebu alternativnih pogonskih goriva.

Ova mera je zasnovana na mnogobrojnim istraživanjima u svetu i kod nas. Tako su, na primer, istraživanja pokazala da korišćenje prirodnog gasa ili komprimovanog prirodnog gasa (CNG), umesto dizela i benzina, predstavlja “čistiju“ alternativu, s obzirom na značajno manju emisiju ugljen-dioksida, ugljen-monoksida i azotnih oksida i da se praktično ne produkuju čestice čađi. Korišćenjem prirodnog gasa umesto benzina, emisija ugljen-dioksida se smanjuje za više od 20 odsto.

Nabavkom motornih vozila i radnih mašina koje manje zagađuju životnu sredinu, javna, javno-komunalna preduzeća i ustanove čiji je osnivač Grad Novi Sad bi, pored doprinosa poboljšanju kvaliteta vazduha, pružili i primer dobre prakse i društveno odgovornog ponašanja privrednim i poslovnim subjektima koji deluju na teritoriji grada.

Izvor: Grad Novi Sad

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti