Za pošumljavanje Vojvodine 155 miliona dinara

Foto-ilustracija: Pixabay

Za povećanje šumovitosti Vojvodine, poboljšanje stanja šuma, unapređivanje otvorenosti šuma i unapređivanje rasadničke proizvodnje izdvojeno je 155 miliona dinara. Sredstva konkursa Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo mogu se iskoristiti za radove na pošumljavanju – podizanju novih šuma, melioraciji degradiranih šuma, izgradnji i rekonstrukciji šumskih puteva i za nabavku opreme za unapređivanje proizvodnje šumskog sadnog materijala.

Za pošumljavanje je izdvojeno 60 miliona dinara, sredstva se dodeljuju za pošumljavanje neobraslog šumskog zemljišta, poljoprivrednog zemljišta u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i drugog zemljišta na kojem je dozvoljeno pošumljavanje.

Kada je reč o meloraciji degradiranih šuma izdvojeno je 35 miliona dinara. Dok je za unapređivanje otvorenosti šuma izgradnjom i rekonstrukcijom šumskih puteva izdvojeno 20 miliona.

Za unapređivanje rasadničke proizvodnje opredeljeno je 40 miliona dinara. Ova sredstva se mogu iskoristiti za nabavku opreme za proizvodnju šumskog sadnog materijala (na primer: nabavka mašina, uređaja i opreme za rad, zalivni sistemi, izgradnja i opremanje objekata koji služe za proizvodnju sadnog materijala, uvođenje nove tehnologije i druga oprema koju komisija oceni kao prihvatljivu za rasadničku proizvodnju i sl.).

Podnosioci prijava mogu konkurisati za sredstva iz ovog konkursa ako do sada nisu dobijali budžetska sredstva za istu namenu na istoj lokaciji i ako nemaju neizmirenih ili neregulisanih obaveza po programima i ugovorima iz prethodnih godina.

Detaljnije uslove konkursa i kako se prijaviti pogledajte ovde.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/488-1852.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti