Ministarstvo zaštite životne sredine: Raspisani konkursi za pošumljavanje, zamenu kotlova i zaštitu zemljišta

Foto-ilustracija: Pixabay

Ministarstvo zaštite životne sredine raspisalo je nekoliko konkursa koji su namenjeni za lokalne samouprave. Sredstva koja se dele putem ovih konkursa su izdvojena za sufinansiranje realizacije projekata nabavke, zamene, rekonstrukcije i sanacije kotlarnica, kao i za sufinansiranje projekata smanjenja zagađenja vazduha iz individulanih izvora.

Lokalne samouoprave mogu se prijaviti i za dodelu sredstava za sufinansiranje projekata pošumljavanja, kao i za projekte očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa.

Za projekte zamene i sanacije kotlova izdvojeno je 200.000.000 dinara, sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu od najviše 80 odsto opravdanih troškova, dok preostalih 20 odsto troškova snosi korisnik sredstava. Izabrani na konkursu novac mogu da iskoriste za sanaciju kotlarnica za grejanje u okviru objekata koji su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, a sve to kako bi se unapredio kvalitet vazduha i unapredila životna sredina.

Sredstva za smanjenje zagađenja vazduha iz individualnih izvora koji će omogućiti smanjenje ispuštanja zagađujućih materija u životnu sredinu, odnosno za nabavku i zamenu kotlova na ekološki prihvatljivi energent za domaćinstva na teritoriji lokalne samouprave iznose 150.000.000 dinara.

Za projekte pošumljavanja životne sredine izdvojeno je 100.000.000 dinara. Ova sredstva mogu se iskoristiti za nabavku sadnica, pošumljavanje degradiranih površina i zaštićenih područja, stvaranje vetrozaštitnih pojaseva i drugo.

Sredstva za projekte očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa iznose 100.000.000 dinara. Ova sredstva mogu se iskoristiti za sprečavanje ili oktrivanje štetnih promena u zemljištu i koji za cilj imaju da se očuvaju površine i funkcije zemljišta kao prirodnog resursa.

Rok za podnošenje zahteva je 10. februar 2022. godine.

Tačne uslove svih konkursa, kao i sve o potrebnoj dokumentaciji možete videti ovde.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti