Vlada RS raskinula ugovor o koncesiji za izgradnju MHE na Drinjači u Zvorniku

Foto ilustracija: Pexels

Vlada Republike Srpske donela je rešenja o raskidu ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana (MHE) Čajkuša, Barski potok i Medaševac na reci Drinjači u Zvorniku.

Kako se navodi u saopštenju, Vlada Republike Srpske je 2006. godine, privrednom društvu “Eta” Zvornik dodelila koncesije za izgradnju malih hidroelektrana Čajkuša, Medaševac i Barski potok na reci Drinjači na period od 30 godina. Sve tri hidroelektrane su snage 0,5 MW.

Razlog za raskidanje ugovora o koncesiji leži u činjenici da koncesionar nije ispunio svoje ugovorne obaveze u ugovorima ostavljenom roku, tačnije ni nakon 15 godina od zaključenja ugovora o koncesiji koncesionar nije izradio projektnu dokumentaciju, rešio imovinsko-pravne odnose, pribavio potrebne saglasnosti i odobrenja, obnovio garanciju za izvođenje, obezbedio finansijska sredstva, niti otpočeo izgradnju male hidroelektrane i pratećih objekata.

Imajući u vidu navedeno, održavanje predmetnih ugovora o koncesiji izgubilo je svoj cilj, te je predloženo i usvojeno njihovo raskidanje.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti