U toku je uređenje prostorija mesnih zajednica u Podgorici

Foto: Glavni grad Podgorica

Uređenje prostorija mesnih zajednica, zadružnih domova, jedna je od akivnosti koja je započeta prošle godine, a nastavljena je početkom 2020. godine. Posao adaptacije prostorija Zadružnog doma na Ublima započet je krajem prošle godine, a nastavljen u januaru 2020.godine. Do sada je zamenjen deo krova koji je planiran prvom fazom, a preostalih 300 m2 krova biće zamenjeno kada se vremenske prilike stabilizuju.

Na kompletnom objektu zamenjena je fasada bravarije i umesto starih dotrajalih drvenih vrata i prozora, ugrađeni su novi od PVC-a. U sali je urađen spušteni gipsani plafon i promenjena je rasveta. Saniran je i ofarban pod i izvršeno je unutrašnje krečenje. Prilikom zamene krova, odrađena je i zamena horizontalnih i vertikalnih oluka, a isto će biti odrađeno i na drugom delu krova kada bude rekonstruisan. Ispred objekta su urađeni i novi trotoari.

Ekipe Agencije za stanovanje takođe su adaptirali prostorija MZ Fundina. Na kompletnom objektu zamenjeni su vrata i prozori i ugrađeni novi od PVC-a. Izvršena je i delimična sanacija krova, urađena hidroizolacija na delu zidova gde je to bilo neophodno i okrečena je fasada. Osim toga, odrađuje se unutrašnji moleraj i menja se rasveta u objektu.

U okviru prostorija MZ Gornja Gorica izvršeno je pregrađivanje jedne prostorije kako bi se stekli uslovi za otvaranje laboratorije. Kompletna adaptacija prostorija odrađuje se i kada su kanelarije MZ Bioče u pitanju. Zamenjena je fasadna bravarija, sanirana fasada, urađene su vodovodne, kanalizacione i elektro-instalacije, gips kartonski radovi gde je to bilo neophodno, potrebni keramičarski i podopolagački radovi.

Foto: Glavni grad Podgorica

I u narednim danima prema planu i programu izvodiće se neophodni radovi u pojedinim mesnim zajednicama. Tokom februara je planirano izvođenje radova u Mesnoj zajednici Jedinstvo, Mesnoj zajednici Gorica i Mesnoj zajednici 13. jul.

Cilj Glavnog grada Podgorica je da se u svim mesnim zajednicama stvore adekvatni uslovi kako za rad, tako i za građane koji u te mesne zajednice dolaze radi ostvarivanja nekih svojih prava i potreba. Celokupnu aktivnost realizuju Sekretarijat za lokalnu samoupravu, Služba za zajedničke poslove i Agencija za stanovanje.

Izvor: Glavni grad Podgorica

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti