Podgorica izdvojila 400.000 evra za rekonstrukciju i izgradnju javne rasvete i signalizacije

Foto-ilustracija: Unsplash (Wes Hicks)

Gradsko preduzeće Komunalne usluge će, shodno Programu rada za 2020. godinu, za investiciono održavanje izdvojiti novčana sredstava u iznosu 300.000 evra za teritoriju Glavnog grada i 100.000 evra za teritoriju Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci.

S tim u vezi, ekipe Komunalnih usluga trenutno izvode radove u mesnoj zajednici bloku V i VI na sledećim lokacijama: Ulica Meše Selimovića i obližnji parking, Ulica Vijenci Danila Kiša i obližnji parking, Ulica Đoka Miraševića, dečije igralište u blizini vrtića “Suncokrili”, zatim na području MZ Masline i poligonu malih sportova Kakaricka gora. Pomenuti radovi odnose se na izgradnju novih objekata javne rasvete kao i na čišćenje, zaštitu i farbanje stubova javne rasvete. Posebno se ističe da zamenom postojećih svetiljki sa novim LED svetiljkama, pored energetske efikasnosti u smislu smanjenja potrošnje električne energije, sa ekološkog aspekta utiče se i na smanjenje emisije čestica ugljen-dioksida, a time i na smanjenje zagađenosti vazduha i zaštitu životne sredine.

U okviru tekućeg održavanja, početak godine obeležila je zamena neispravnih sijalica na bulevaru Zetskih vladara na potezu od kružnog toka na Zabjelu do skretanja prema aerodromu, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, kao i uži centar grada. Završena je demontaža novogodišnjih ukrasa na teritoriji Glavnog grada i Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci. Usled saobraćajne nezgode na raskrsnici Ulice 8. marta i Bulevara crnogorskih serdara u blizini mosta “Union Brige”, došlo je do oštećenja semaforskog uređaja koji služi za upravljanje svetlosnom signalizacijom. Intervencijom ekipa Komunalnih usluga doveden je u funkcionalno stanje.

Podsećamo, tekuće održavanje javne rasvete na gradskom, prigradskom i seoskom području podrazumeva održavanje 23.224 stubnih mesta i 32.388 sijaličnih mesta (od kojih održavanje 11.050 je obaveza izvođača radova shodno ugovoru br: 854 od 20.02.2019. godine, a koji se odnosi na rekonstrukciju javne rasvete – faza I i podrazumijeva servisiranje LED svetiljki narednih 10 godina, dok u istom periodu, ovo Društvo je zaduženo za održavanju svh ostalih elemenata objekata javne rasvete, a to podrazumeva održavanje napojnih kablova, stubova, ormara, prigušnica, upaljača, osigurača i dr.). Ukupna dužina podzemnih i nadzemnih električnih vodova, koje ovo Društvo održava iznosi 747.000 m. Takođe, u okviru tekućeg održavanja svetlosne signalizacije, ovo Društvo održava opremu na 47 semaforizovanih raskrsnica kao i video nadzor i komunikacione resurse (aktivne i pasivne optičke opreme) za potrebe povezivanja semaforskih uređaja i video kamera.

Ekipe Komunalnih usluga su redovno na terenu radi otklanjanja kvarova koji su evidentirani neposrednim obilaskom ili su prijavljeni od strane građana odnosno nadležnih službi Glavnog grada.

Izvor: Glavni grad Podgorica

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti