Predstavljena idejna rešenja za Zemunski kej inspirisana Dunavom

Foto: Opština Zemun

Opština Zemun u saradnji sa Udruženjem arhitekata Srbije raspisala je početkom oktobra prošle godine konkurs za urbanističko-arhitektonsko idejno rešenje obaloutvrde Zemunskog keja.

Povod za raspisivanje konkursa je potreba za uređenjem, rekonstrukcijom i izgradnjom priobalnog vodnog zemljišta kao javne površine, vodnih površina i objekata u delu lesnog odseka Dunava i priobalja sa akvatorijom u Zemunu na potezu od Pupinovog mosta do Gardoša. U pitanju je dužina od 2,7 kilometara, odnosno 22,2 hektara zemljišta različite konfiguracije, koja je obuhvaćena planom detaljne regulacije prostora između Ulica cara Dušana, saobraćajnice T6, lesnog odseka Dunava, Zemunskog groblja i granice Regulacionog plana Starog jezgra Zemuna – Pregrevica – opština Zemun.

Do kraja roka za predaju radova, koji je bio 7. decembra, od četiri pozvana autorska tima, tri su dostavila svoje radove, i to: „Beopotez”, „Revolution Architects” i Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, navodi se u saopštenju.

Autorski tim „Beopotez” je u svom idejnom rešenju postavio cilj da poveže stanovnike i starosedeoce Zemuna sa rekom kako bi se ostvarila posredna i neposredna komunikacija čoveka sa rekom i prirodom. Prednost i glavni akcenat je stavljen na rečni tok Dunava, koji diktira sve sadržaje i infrastrukturu na obali. Obaloutvrda koja se završava kod marine „Radecki”, produžena je projektom i proširena do mosta „Mihajlo Pupin”.

Rešenje autorskog tima „Revolution Architects” inspirisano je samim tokom, načinom meandriranja Dunava i kako je Dunav napravio oblik tog dela obale. Osnovna ideja rešenja je da se oblikuje obaloutvrda uz minimalne izmene oblika postojeće obale Dunava i narušavanja flore koja je zatečena, tako da kroz ceo potez parterno rešenje prati i imitira meandriranje Dunava, uz zaštitu postojeće flore i dodavanjem nove.

Treći projekat koji je dostavio Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije – IAUS, predvideo je da se kod Pupinovog mosta, gde se završava šetalište, napravi proširenje i okretnica kao završni motiv. Kako bi se ostvarila veza sa biciklističkom stazom na mostu i korisnicima omogućio pristup na krajnjoj tački šetališta, planiran je lift većih gabarita sa pratećim objektom. Šetališta su opremljena urbanim mobilijarom: klupama, senicima na zelenim površinama, spravama za igranje dece i rekreaciju odraslih, česmama, kandelabrima, skulpturama i dr.

Pristup priobalju je višestruk – lift i stepenište na krajnjoj istočnoj strani kod Pupinovog mosta, kolski i pešački pristup kod nove marine, iz Dunavske ulice kolski i pešački pristup do šetališta, iz Ulice despota Đurđa pešački pristup stepeništem niz lesni odsek i kolski i pešački pristup kod marine „Radecki” iz pravca Zemunskog keja.

Foto: Opština Zemun

Celim potezom projektovana je kolsko-pešačka staza širine osam metara, sa delom za bicikliste i pešake i proširenjima na više mesta, gde god je to bilo moguće. Sa njene leve i desne strane nalaze se zelene površine koje su prema lesnom odseku znatno veće i nepravilnog oblika, dok su prema reci pravilno produžne i nalaze se između staza i zakošenog dela obaloutvrde.

Projektovana je i uža pešačka staza širine četiri metra koja prati niži deo kosine obaloutvrde, kao i temeljni nasip do dna na tom delu obale.

Zelenilo je pretežno projektovano tako da bude nisko, sa soliternim drvećem na većim razmacima, osim u okviru kampa gde je gušće zasađeno. Travnate površine su obogaćene niskim žbunastim vrstama, dok su na stubovima rasvete cvetni aranžmani u saksijama pretežno padajućih vrsta cveća.

U sastavu žirija su prof. dr Zoran Đukanović, predsednik žirija i predstavnik Udruženja arhitekata Srbije, Gavrilo Kovačević, predsednik gradske opštine Zemun i predstavnik naručioca, Milica Jović Korać, mas.inž. arhitekture i predstavnica naručioca, dr Žaklina Gligorijević, arhitekta i predstavnica Udruženja arhitekata Srbije, prof. dr Dušan Ignjatović, arhitekta i predstavnik Udruženja arhitekata Srbije.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti