Park prirode „Slatine u dolini Zlatice” postaje zaštićeno područje

Foto: mzoip.hr

Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja II kategorije, kao Park prirode „Slatine u dolini Zlatice”.

PP „Slatine u dolini Zlatice” nalazi se u severnom delu Banata na području opštine Čoka i grada Kikinde, odnosno između Padeja, Ostojićeva, Čoke, Banatskog Monoštora, Crne Bare, Vrbice i Jazova. Područje predloženo za zaštitu ukupno zauzima 3.640,60 ha i pruža se duž reke Zlatice u pravcu severoistok-jugozapad od državne granice sa Rumunijom do Padeja.

Prema strukturi površina katastarskih opština po vlasništvu oko 93 odsto površina u zaštićenom području je u državnoj svojini, 5 odsto površina je u privatnoj svojini, a ostatak pripada društvenoj, javnoj i drugim oblicima vlasništva. Na području PP „Slatine u dolini Zlatice” utvrđuju se režimi zaštite II i III stepena.

Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja PP „Slatine u dolini Zlatice” svrstava se u II kategoriju – pokrajinskog/regionalnog, odnosno velikog značaja.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži područje slatina u dolini Zlatice je u okviru ekološki značajnog područja pod rednim br. 2 – „Pašnjaci velike droplje” izdvojeno kao međunarodno značajno područje za biljke (IPA) pod nazivom „Slatinsko područje Čoka-Ostojićevo”.

Postupak zaštite prirodnog područja pokrenut je dana 25. aprila 2013. godine, kada je Pokrajinski zavod za zaštitu prirode dostavio studiju zaštite Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, kao nadležnom organu AP Vojvodine.

izvor: ekologija.gov.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti