Ozelenjavanje tradicionalnog energetskog sektora – ključ za pravednu energetsku tranziciju

Foto-ilustracija: Pixabay

U zemljama, čija se energetika bazira pretežno na uglju, energetska tranzicija deluje kao nedostižan cilj. Ipak, čak ni zemlje u razvoju ne mogu da izbegnu obavezu smanjenja emisija štetnih gasova, te tako upadaju u rascep između hitnog prelaska na zelene tehnologije i potrebe za stabilnim snabdevanjem električnom energijom.

Na sreću, ovaj problem rano je prepoznat, a brojne kompanije širom sveta ponudile su rešenja koja energetsku tranziciju čine pravednijom i lakšom, a tradicionalnim tehnologijama dodaju željenu zelenu notu.

Do modernizacije konvencionalnih elektrana uz RAFAKO

Srbija je jedna od zemalja pred kojom je trnovit put do dekarbonizacije. Termoelektrane i toplane važe za jedne od najvećih zagađivača vazduha, ali je njihov kontinuirani rad preko potreban kako bi se održala energetska bezbednost i stabilnost.

Poljska kompanija RAFAKO nudi tehnologije koje prelazak na niskougljeničnu ekonomiju čine društveno prihvatljivom i ekonomski racionalanom.

Jedno od brojnih proekoloških rešenja omogućava promenu radnih parametara postrojenja od preko 200 MW tako da budu bolje prilagođena dinamički promenljivim uslovima koproizvodnje sa OIE, odnosno sa većom varijabilnošću opterećenja i velikim brojem brzih isključenja i pokretanja.

Zahvaljujući RAFAKO tehnologiji, moguće je povećati efikasnost proizvodnje energije uz poštovanje restriktivnih mera za smanjenje emisije štetnih gasova. Projekat obuhvata i izgradnju instalacije za uklanjanje emisije žive, čime se omogućava ispunjavanje ekoloških kriterijuma koji proizilaze iz zaključaka o BAT-u (Best Available Techniques).

Takođe, uz RAFAKO rešenja moguće je izvršiti konverziju energetskih jedinica na ugalj snage preko 200 MW u gasna postrojenja što doprinosi smanjenju emisije CO2 na ispod 550 g/kWh i povećanju efikasnosti jedinice.

Kompanija trenutno razvija inovativne tehnologije koje omogućavaju modernizaciju postojećih sistema za grejanje korišćenjem OIE tehnologija. “Toplanu budućnosti“, kako se naziva novi koncept koji je predstavila kompanija RAFAKO, predviđa udeo od preko 80 odsto  obnovljive energije u sistemu daljinskog grejanja.

RAFAKO intenzivno pomaže investitorima da se prilagode zahtevima “Fit for 55” i postanu deo tranzicije Evropske unije na putu ka postizanju klimatske neutralnosti.

Kada pepeo postane visokokvalitetan proizvod

Velike količine pepela predstavljaju još jedan ekološki problem koji dolazi sa upotrebom fosilnih goriva. Samim tim, rešavanje ovog problema umnogome će rasteretiti  energetska postrojenja koja koriste ugalj i učiniti ih ekološki prihvatljivijim.

Poljska kompanija EKOTECH razvila je proizvod TEFRA baziran na pepelu koji se koristi za drenažu, poboljšanje i stabilizaciju zemljišta radi izgradnje putne i železničke infrastrukture. Takođe, TEFRA je pogodna za pripremu zemljišta koje će biti pod visokim opterećenjem kao što je izgradnja tržnih centara ili fabrika.

Foto-ilustracija: Pixabay

TEFRA se do sada pokazala nepogrešivim izborom prilikom izgradnje preko 1.000 kilometara puteva u Poljskoj. Umesto da završi na deponiji, više od 1,5 miliona tona pepela lignita iskorišćeno je za poboljšanje kvaliteta zemljišta, smanjivši ugljenični otisak investicija za približno 794.000 tona CO2.

Upotreba jedne tone TEFRA proizvoda, umesto tradicionalnih materijala za sušenje i stabilizaciju zemljišta, redukuje emisije ugljen-dioksida za pola tone.

TEFRA efikasno drenira, stabilizuje i povećavaotpornost tla na vodu i mraz.Posebno se preporučuje za transportnu infrastrukturu i građevinu velikih razmera, gde je veća nosivost tla neophodna.

Milena Maglovski

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti