Održan okrugli sto „Upravljanje potrošnjom električne energije-mogućnosti i izazovi“

Foto: Energetski portal

Okrugli sto pod nazivom „Upravljanje potrošnjom električne energije-mogućnosti i izazovi“ održan je u organizaciji Udruženja za pravo energetike Srbije (UPES), Privredne komore Srbije (PKS) i CIRED Srbija.

Učesnici su se saglasili da je tema upravljanje potrošnjom električne energije višedimenzionalna i da dotiče sve segmente društva, države, privrede i svakog pojedinca.

Predsednik Saveta Agencije za energetiku Srbije, Dejan Popović, rekao je otvarajući okrugli sto da je u miksu električne energije sve veće učešće solara i vetra i da će se stoga smanjivati ukupne emisije štetnih gasova iz elektroenergetskog sektora.

Ljubinko Savić, predstavnik PKS, rekao je da su u Komori uradili istraživanje o potencijalima za grejanje u koje je uključeno 220 privrednih subjekata od kojih su 80 odsto bila mala i srednja preduzeća.

Ta preduzeća ostvaruju oko dve milijarde dinara prihoda. Rezultati istraživanja su pokazali da privreda može da uštedi od devet do 11 odsto energije u grejanju, zavisnosti o od perioda godine, privrednog subjekta i delatnosti. Neki privredni subjekti angažovali su lica za upravljanje električnom energijom i imali ugovore za specijalizovanim osobama za taj posao. Istraživanje je pokazalo da postoje mogućnosti za privatna partnerstva u segmentu ušteda energije i da je privreda prepoznala značaj ovog segmenta koji može da bude i nova oblast za zapošljavanje.

Naglašavajući važnost dijaloga o upravljanju potrošnjom električne energije predsednica UPES-a, dr Branislava Lepotić Kovačević, rekla je da će se UPES kontinuirano i sveobuhvatno baviti uštedama u električnoj energiji, potrebama za energijom i energetskom sigurnošću.

Pročitajte još:

Potpredsednik UPES-a, Miloš Kuzman, prikazao je Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije i rekao da se ovim zakonom uređuju uslovi i način efikasnog korišćenja energije, politika efikasnog korišćenja energije, sistem energetskog menadžmenta, mere politike energetske efikasnosti, korišćenje energije u zgradama, finansiranje, podsticajne i druge mere u ovoj oblasti.

„Cilj ovog zakona je ostvarivanje ušteda energije, sigurnosti snabdevanja energijom, smanjenje uticaja energetskog sektora na životnu sredinu i klimatske promene i doprinos održivom korišćenju prirodnih i drugih resursa. Zakon predviđa i Upravu za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti u okviru Ministarstva rudarstva i energetike. Uspostavljanje Uprave omogućiće i da se u cilju povećanja energetske efikasnosti privuku i bespovratna sredstva EU, kao i sredstva međunarodnih finansijskih institucija, a posebno je značajno to što će sredstva biti dostupna i građanima“, rekao je Kuzman.

Lepotić Kovačević je naglasila da u Zakonu o obligacionim odnosima mora da postoji mera dokle nešto treba urediti zakonom, a da ostalo bude prepušteno slobodi na tržištu. Zakon uređuje trgovinu robe i usluga, prodaju, prevoz i treba razmišljati o posrednom upravljanju potrošnjom i tarifnom sistemu.

„Moramo imati i nove učesnike na tržištu i pronaći balans između regulacije zakona, akata i slobode komercijalnog odnosa“, rekla je Lepotić Kovačević.

Govoreći o mogućnostima indirektnog upravljanja potrošnjom Dejan Popović je rekao da na distributivnom mreži imamo 375 priključaka na hidroelektrane sa ukupnom snagom 255 MW. Očekuje se dalji rast da bi se napravio ozbiljan tarifni sistem.

Foto-ilustracija: Pixabay (Michael_Pointner)ikasnost

„Pre neki dan imali smo 8.900 MWh dnevnu potrošnju što je slično kao i u zimskim danima. Više nema velikih razlika u potrošnji leti i zimi. Povećava se i broj prozjumera. Imamo ih 3184 i oni će dodatno uticati na energetski sistem. Sve to treba ozbiljno sagledati, jer ozbiljna promena tarifnog sistema zahteva ozbiljnu analizu i sagledavanje situacije u svim kategorijama potrošača“, rekao je Popović.

Radoš Čabarkapa, glavni konsultant u sektoru za tržište električne energije u Elektroenergetskom koordinacionom centru (EKC) Beograd, rekao je da izmene u tarifnom sistemu moraju pratiti ozbiljne analize, koje pored dosadašnjih uticaja treba da uzmu u obzir: implementaciju naprednih mernih sistema, veliki broj obnovljivih izvora na prenosnom i distributivnom sistemu, snabdevače i cene na tržištu električne energije.

„Treba štedeti struju i trošiti više u noćnim tarifama. Domaćinstva značajno više troše struju u nižoj tarifi. Potrošnja u nižoj tarifi je važna, jer građani znatno reaguju na cenovne signale“, rekao je Čabarkapa.

Na okruglom stolu nakon interesovanja i pitanja učesnika, UPES je najavio da će organizovati slične događaje u budućnosti kako bi povezali sve zainteresovane aktere i činioce u oblasti energetike i upravljanja potrošnjom energije.

Mirjana Vujadinović Tomevski 

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti