Očišćeno priobalje Dunava 

Proteklih nekoliko dana širom Srbije organizovane su akcije čišćenja. Mnogi su zasukali rukave i pokupili su razno smeće koje se nalazilo u prirodi, rekama, šumama. Javno preduzeće “Vojvodinašume”, Šumsko gazdinstvo “Banat” Pančevo u saradnji sa studentima Šumarskog fakulteta organizovali su akciju čišćenja obale Dunava na području “Labudovog okna” u dužini od skoro osam kilometara. Lokalno stanovništvo rado se pridružilo ovoj akciji čišćenja.

Kako se navodi na sajtu JP “Vojvodinašume“, zaštita životne sredine im je veoma važna i zato često pokreću ovakve i slične akcije.

“Preduzeća nisu u obavezi da saniraju ovakve mini deponije, ali mi se zaista trudimo da ovakva mesta očistimo, i da ona budu dostupna negde i široj javnosti, odnosno lokalnom stanovništvu”, rekao je Željko Sušec, iz Šumskog gazdinstva “Banat” Pančevo.

Kako je istakao Borislav Trajkovski, šef ŠU “Banatski Karlovac”, ova akcija bila je i humanitarnog karaktera. Naime, plastika koja je sakupljena, biće reciklirana, a sredstva će biti uplaćena za lečenje dečaka Uroša Stoje iz Kovina.

Odlukom Sekretarijata ramsarske konvencije od 19. januara 2007. godine “Labudovo okno” svrstano je u zvaničnu listu međunarodno značajnih vlažnih područja prema Ramsarskoj konvenciji, što predstavlja izuzetno značajno međunarodno priznanje vrednostima nacionalne prirodne baštine i naporima za njeno očuvanje, navodi se na sajtu ovog preduzeća.

Ova oblast obuhvata Dunav i njegova poplavna područja uz Deliblatsku peščaru, koja odlikuju očuvana prirodna staništa i bogatstvo živog sveta. Značajno je stanište za migraciju i zimovanje ornitofaune, na kome se okupljaju jata od više desetina hiljada barskih ptica. Ritovi i plićaci ”Labudovog okna” predstavljaju idealno mrestilište riba.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti