Konkurs „Ekoopština“ – najbolji otpad je onaj koji ne proizvedemo

Foto: EP

U okviru prvog izdanja konkursa o održivim gradovima „Ekoopština“, Ambasada Francuske u Srbiji, uz podršku Instituta Veolia i kompanije Veolia, 17. maja 2022. godine organizovala je seminar pod nazivom „Održivo upravljanje otpadom: od informacije do infrastrukture“.  

Seminar je otvorila i moderirala dr. Marina Nenković-Riznić, viši naučni saradnik Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije. Prisutnima se prvi obratio ambasador Republike Francuske u Srbiji, NJ.E. Pjer Košar, koji je istakao važnost saradnje naših država. Podsetio je da je cilj konkursa stvaranje platforme za razgovore i razmenu iskustava između lokalnih vlasti, kompanija i institucija u oblasti borbe protiv klimatskih promena.

„Projekat „Ekoopština“ je osmišljen sa željom da se gradovima i opštinama pruži podrška kako bi u potpunosti odigrali svoju ulogu u ekološkoj tranziciji“, poručio je ambasador Košar.

Ispred Ministarstva za zaštitu životne sredine, Sandra Dokić, pomoćnica ministra, skupu je predstavila program selektivnog sakupljanja otpada „Uvođenje odvajanja kućnog otpada u Srbiji“ koji je pripremljen u saradnji sa EU i Švedskom. Ovaj program je vid podrške našoj zemlji u sprovođenju „Programa upravljanja otpadom“, a zvanično će biti predstavljen 30. maja u Sremskoj Mitrovici tokom otvaranja Zelene nedelje. Dokić je u svom izlaganju istakla da se u regionima Duboko, Pirot, Srem-Mačva i Pančevo, koji obuhvataju 17 opština koje će učestvovati u projektu, godišnje prikupi 215 hiljada tona otpada, dok iskustva i dobre prakse pokazuju da bi se od ovoga 70 hiljada tona moglo reciklirati i preusmeriti sa deponija.

„Tokom 2020. godine proizvedeno je 2,95 miliona tona komunalnog otpada, od čega je 79,45 odsto odloženo na deponije“, rekla je Dokić.

„Stopa reciklaže u Srbiji iznosi svega 15,45 odsto od čega manje od dva odsto čini kućni otpad, dok je u EU, tokom istog perioda, reciklirano 48 odsto komunalnog otpada“, istakla je.

Pomoćnica Ministra za zaštitu životne sredine dalje je objasnila da će povećanje stope reciklaže smanjiti količinu otpada na deponijama, umanjiti zagađenje, doprineti manjem korišćenju sirovina kao i povećanju radnih mesta. Takođe, ona je istakla da su građani svesni problema i svakodnevno osećaju posledice zagađenja, te su spremni da učestvuju u projektu ukoliko sistem bude održiv, što znači da očekuju da bude postavljen dovoljan broj kanti i kontejnera, i da se otpad redovno prikuplja i odvozi. Stav građana je da sistem treba da bude pravičan odnosno da kažnjava one koji ne poštuju nove mere, ali da građane i privredu koji poštuju mere treba nagraditi i motivisati subvencijama. Dokić je rekla da „Odvajamo – projekat odvajanja kućnog otpada“ ima za ekološki cilj da 32 hiljade tona otpada bude reciklirano umesto deponovano, kao i cilj modifikacije ponašanja ljudi. Smatra se da će projekat ohrabriti ljude i pomoći im da stvore naviku odvajanja otpada.

Ispred Agencije za upravljanje otpadom grada Pariza, prisutnima se obratila Karolin Kal (Caroline Chal) koja je podsetila da je još 1883. godine donesena prva odluka Ežena Pubele, prefekta Sene, kojom je utvrđena obaveza upotrebe kontejnera sa poklopcima za sakupljanje komunalnog otpada, a da je prvi Zakon o odlaganju u Francuskoj donet 1975. godine.

Nikolaj Siđimov (Nikolay Sidjimov), zamenik ministra za zaštitu životne sredine i vode Bugarske, i ujedno partner bugarskog izdanja projekta „Ekoopština“, objasnio je ciljeve okvirne direktive EU o otpadu kojom je predviđeno da do 2025. godine pripremu za ponovnu upotrebu i reciklažu komunalnog otpada treba povećati na minimum 55 odsto, a zatim za po pet odsto svakih narednih pet godina. Takođe, direktivom Evropske unije o ambalaži i ambalažnom otpadu zemlje članice do 2024. godine bi trebalo da obezbede uspostavljanje šeme odgovornosti proizvođača za svu ambalažu.

„Najbolji je otpad onaj koji ne proizvedemo“, rekao je Siđimov.

Foto: EP

Pjer Ircberger (Pierre Hirtzberger), tehnički direktor Agencije za upravljanje otpadom grada Pariza „Syctom“ objasnio je da se u hijearhijama za tretman otpada prioritet daje aktivnostima prevencije, ponovne upotrebe nakon popravke, reciklaži sirovina i ponovnoj potrebi organskog otpada, proizvodnji energije iz otpada i ekološki prihvatljivom odlaganju. On je istakao da je Evropska komisija 30. marta ove godine objavila novu strategiju koja za cilj ima jačanje eko-dizajna i listu proizvoda na koje se odnosi, zatim novu strategiju za tekstil, reviziju Uredbe o građevinskim proizvodima i uvođenje kaucije za plastične flaše. On je dalje objasnio da će u Francuskoj ove godine sva plastična ambalaža biti obuhvaćena selektivnim sakupljanjem, ali naglasio postojanje strašnog problema bacanja plastičnog otpada u vodene sredine u zemljama u razvoju. 

„Procenjuje se da se svakog sata baci 800 tona takvog otpada“, rekao je Ircberger.

Dodao je da smanjenje količine otpada na deponijama direktno utiče na smanjenje GHG, da se recikliranjem izbegavaju značajne količine GHG, kao i proizvodnjom električne i toplotne enegije iz otpada. Da bi došlo do poboljšanja razvrstavanja otpada, koji je osnova reciklaže, potrebno je podići opštu svest populacije, uvesti podsticajni sistem naplate za one koji otpad razvrstavaju, ali i uvesti uputstva i opremu za razvrstavanje otpada kod kuće. Istakao je i važnost informisanja javnosti jednostavnim porukama. 

Skupu je zatim Aleksandar Guijon (Alexandre Guyon), viši potpredsednik kompanije za reciklažu i tretman čvrstog otpada „Veolia“ predstavio iskustva kada je reč o upravljanju deponijom.

Podsećamo da je ovo prvi od seminara, koji će biti organizovani u Srbiji od 17. maja do 14. juna, u okviru Konkursa na koji se mogu prijaviti sve opštine i to u četiri kategorije: upravljanje otpadom, održivo upravljanje vodom, energetska efikasnost zgrada i pametni gradovi.

Cilj Konkursa je stvaranje francusko-srpske platforme za saradnju na izazovima održivog grada kroz identifikaciju dobrih praksi razvijenih na lokalnom nivou kako u Srbiji tako i u Francuskoj. Ovaj konkurs i projekat “Ekoopština” predstavljaju jedinstvenu priliku za sve lokalne samouprave u Srbiji da, uz pomoć primera dobre inostrane prakse, unaprede zaštitu životne sredine i da se zajedničkim snagama bore protiv klimatskih promena. Konkurs “Ekoopština” su pokrenuli Ambasada Francuske u Srbiji, Institut Veolia, Saint-Gobain, Veolia, Decathlon, NALED i SKGO.

Milica Marković

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti