Komunalni otpad postaje struja

Becej Komunalni otpad postaje strujaOpština Novi Bečej je svojevremeno prva u Srbiji započela saradnju sa stranim komunalnim preduzećem za iznošenje otpada iz naselja. Mislim da bi i ovo bio prvi sličan korak, ali sada u saradnji sa opštinom Bečej – Saša Šućurović.

Potpisan je protokol o namerama između opština Novi Bečej i Bečej i potencijalnog partnera, slovačke firme “Green Eko” vezanog za gradnju prvog srpskog postrojenja koje bi komunalni otpad prerađivalo u gorivo za dobijanje toplotne i električne energije, a u pitanju je zajednička realizacija projekta Centra za reciklažu komunalnog otpada.

Saša Šućurović, predsednik opštine Novi Bečej je istakao da opština ima ozbiljan problem, jer se lokalne deponije vremenom gase i smeće će biti potrebno transportovati na regionalne deponije, a samim tim bi i njegovo iznošenje duplo poskupelo. Ovo je jedan od koraka da se to spreči: „Pre svega, istakao bih dobru saradnju između opština Novi Bečej i Bečej. Prvi korak nam je da odemo do Norveške da vidimo kako funkcioniše jedno takvo postrojenje. Tu se pokazuje odgovornost i jedne i druge lokalne zajednice.

Opština Novi Bečej je svojevremeno prva u Srbiji započela saradnju sa stranim komunalnim preduzećem za iznošenje otpada iz naselja. Mislim da bi i ovo bio prvi sličan korak, ali sada u saradnji sa opštinom Bečej. Ativno radimo i nadamo se uspehu.“

U opštini Bečej je u toku realizacija projekta sanacije deponije “Botra”, koja predstavlja ozbiljan ekološki problem, ne samo za opštinu Bečej, nego za ceo region.

Vuk Radojević, predsednik opštine Bečej, je naglasio da veruje da će ovaj predlog projekta biti prepoznat i od strane celokupne javnosti, jer će se sa jedne strane rešiti problem komunalnog otpada, a sa druge stvoriti mogućnost za proizvodnju elekrične i toplotne energije: „Želim da izrazim najpre zadovoljstvo što smo danas potpisali zajednički protokol o namerama. Verujem da ćemo ovim protokolom napraviti dobru osnovu, a sve u cilju realizacije ovog predloga projekta. Da ćemo vrlo jasno utvrditi međusobne obaveze, međusobna prava svih učesnika potpisnika ovog protokola. Uveren sam da je ovo sigurno način na koji možemo kvalitetno rešiti pitanje komunalnog otpada, kako opštine Bečej tako i opštine Novi Bečej. Uveren sam da će realizacijom ovog projekta sve tri strane potpisnice biti zadovoljne i da ćemo u narednom periodu učiniti sve kako bismo realizovali ovaj projekat.”

Firma „Green Eko“ iz Slovačke sa sedištem u Bratislavi potencijalni je partner u ovom projektu, a bavi se problemima otpada i obnovljivim izvorima energije. To je grupacija čeških i slovačkih investitora, koji realizuju slične projekte u Češkoj, Slovačkoj i na Balkanu. Tehnologija kojom se eliminiše otpad ima tradiciju dugu 45 godina. Takvih pogona na celom svetu je instalirano ukupno 930. Najviše ih je instalirano u severnim evropskim zamljama, kao što su Norveška, Švedska, Danska.

Postrojenja podležu svim standardima Evropske unije i Amerike, istakao je Branislav Ort iz preduzeća “Green Eko”: “ Kada dođemo do dogovora i potpisivanja ugovora o saradnji, za realizaciju ovog projekta, od početka dobijanja građevinske dozvole do pokretanja postrojenja biće potrebno godinu ipo dana. Naš cilj je da nestanu deponije, a otpad da se iskoristi za proizvodnju električne energije.”

Pozitivna stvar i prednost ove tehnologije je što mogu da se naprave i manja postrojenja, naglašava Ort. Naime, na nivoima lokalnih samouprava se mogu napraviti na više lokacija, pri čemu ne zahtevaju veliku količinu otpada. Takođe, prednost je i u smanjenju troškova transporta, jer je samim tim bolja efikasnost, odnosno ako su troškovi manji, investicij će se ranije isplatiti, završava Ort.

izvor i foto: novibecej.rs

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti