Hrvatska ulaže 200 miliona evra u punjače za električna vozila

Foto-ilustracija: Unsplash (Possessed Photography)

Kako bi udeo električnih vozila u Evropskoj uniji distigao željenih 15 odsto, EU je 13. aprila ove godine usvojila Uredbu o uvođenju infrastrukture za alternativna goriva (AFIR) koja obavezuje i Hrvatsku.

Zbog toga je u Hrvatskoj privrednoj komori (HGK) formirana Grupacija operatora mreža punjača za električna vozila HGK sa ciljem da postane partner svim institucionalnim činiocima koji imaju ulogu u izgradnji adekvatne infrastrukture za punjenje električnih vozila.

Članice EU u obavezi su da do 2025. godine osiguraju punjače za privatna vozila na svim glavnim putevima na svakih 60 kilometara, a ista obveza važi i za teška teretna vozila sa rokom do 2030. godine. Cilj AFIR-a je i da se do kraja 2027. godine punjačima za laka električna vozila opremi barem 50 odsto saobraćajnica koje se povezuju s koridorom TEN-T, a do kraja decenije sve saobraćajnice.

Da bi ispštovala zahteve Uredbe, Hrvatska će na trenutnih 20 MW priključaka morati da doda 100 do 150 MW do 2030. godine.

Takođe, Hrvatska će postupati u skladu sa zahtevima AFIR-a sve dok ne dođe do 200.000 registrovanih električnih vozila.

Pročitajte još:

Predsednik Grupacije HGK, Dino Novosel, rekao je da formiranje Grupacije dolazi u trenutku kada su pred Hrvatsku postavljeni ambiciozni ciljevi za uspostavljanje kritične infrastrukture za punjenje električnih vozila.

“Radi se o investicijskom ciklusu od minimalno 200 miliona evra do 2030. godine, što proizlazi iz nedavno usvojene uredbe AFIR. Taj investicijski ciklus će doprineti ostvarenju cilja Hrvatske u podizanju udela obnovljivih izvora energije u saobraćaju sa trenutnog nivoa ispod tri odsto na minimalno obvezujućih 21 odsto. Na tom putu će Grupacija HGK, koja okuplja ključne industrijske činioce, sistemski raditi na uklanjanju regulatornih, tehničkih i operativnih barijera, kao i na afirmativnom oblikovanju investicijske klime, u saradnji sa ostalim ključnim činiocima u državi“, poručio je Novosel.

Udeo obnovljivih izvora energije u saobraćaju na nivou EU iznosio je 9,6 odsto u 2022. godini, dok je u Hrvatskoj taj udeo bio svega 2,4 odsto. Evropska unija je postavila cilj od 29 odsto za 2030. godinu Direktivom EU 2023/2413 o unapređenju korištenja energije iz obnovljivih izvora.

Iz HGK-a navode da su ove mere ključne za osiguranje besprekorne mobilnosti električnih vozila širom Evrope, podstičući prelaz na održiviji saobraćajni sistem, što je i ključan cilj delovanja nove Grupacije operatora mreža punjača za električna vozila HGK.

Rad Grupacije podrazumeva i stvaranje podloga za kvalitetno usmeravannje finansijskih sredstava EU koja služe za unapređenje javne infrastrukture punjača u sledećih desetak godina.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti