Fond za nauku odobrio finansiranje projekta veštačke inteligencije ATLAS

Grupa istraživača sa Instituta za fiziku u Beogradu učestvuje u jednom od 12 projekata u oblasti veštačke inteligencije za koje je, od 70 prijavljenih predloga, Fond za nauku Republike Srbije odobrio finansiranje. Naime, nakon više meseci duge procedure, Fond je u julu 2020. godine objavio konačnu rang listu projekata koji će se finansirati u okviru Programa za razvoj projekata u oblasti veštačke inteligencije. Među njima se našao i projekat ATLAS na kome su angažovani istraživači Instituta za fiziku u Beogradu zajedno sa svojim kolegama sa Univerziteta Singidunum.

Foto-ilustracija: Pixabay

Projekat ATLAS, što je akronim od punog naziva Artificial Intelligence Theoretical Foundations for Advanced Spatio-Temporal Modelling of Data and Processes, obuhvata kako teorijska istraživanja u ovoj dinamičnoj disciplini, tako i njenu primenu, pre svega u oblasti zaštite životne sredine. Rukovodilac projekta je prof. dr Endre Pap sa Univerziteta Singidunum, a tim sa Instituta koji predvodi dr Andreja Stojić, čine i dr Dimitrije Maletić, dr Dušan Vudragović, dr Gordana Jovanović, dr Mirjana Perišić, dr Marija Mitrović Dankulov i Ana Vranić.

Program za razvoj projekata u oblasti veštačke inteligencije je drugi veliki poziv Fonda za nauku, nakon programa PROMIS u okviru koga su istraživači sa Instituta za fiziku uspeli da osvoje čak četiri projekta. Pored snažne konkurencije, učešće u programu posvećenom veštačkoj inteligenciji bilo je otežano za istraživače sa Instituta za fiziku zbog neobičnog, formalnog zahteva da u nazivu objavljenih naučnih publikacija doslovno mora pisati „veštačka inteligencija“.

Međutim, kao i svi drugi svetski centri za istraživanje u fizici i srodnim oblastima, Institut za fiziku u Beogradu neguje i istraživanja u oblasti veštačke inteligencije, posebno u domenu mašinskog učenja, za šta poseduje i infrastrukturne i ljudske kapacitete. Kako kažu u timu ATLAS, ovakva, po prirodi multidisciplinarna istraživanja danas se odvijaju kroz saradnju sa drugim istraživačkim organizacijama. Upravo to je i dovelo do pokretanja projekta koji je plod duge i plodne saradnje Instituta sa Univerzitetom Singidunum na ovom polju.

Prema rečima člana tima projekta ATLAS, dr Andreje Stojića iz Instituta za fiziku, očekuje se da projekat „na svoja pleća postavi neba koja će nauku izmestiti iza postojećih horizonata“, čime aludira na grčkog titana sa kojim deli ime. Osnovna ideja projekta zasnovana je upravo na pitanju na koji način i u kom kapacitetu veštačka inteligencija može doprineti transformaciji horizonta znanja.

Poseban fokus je na pitanjima iz oblasti životne sredine, za koju dr Stojić tvrdi da je vrlo kompleksan sistem, a probleme i izazove predstavljaju kvalitet podataka, njihova analiza i interpretacija, ali i nerazumevanje povezanosti različitih faktora ovog sistema. Uloga veštačke inteligencije u disciplinama koje se kontinuirano obogaćuju podacima, biće sve veća, a dr Stojić objašnjava da su podaci iz oblasti životne sredine odavno stekli status „velikih podataka“ (Big Data), ali da nikada nisu tako tretirani.

Zadatak projekata ATLAS je da ojača kapacitete za prikupljanje, analizu i tumačenje podataka koji su javno dostupni, a zatim da ponudi i osnovu za buduće planiranje i kreiranje politika. Kako članovi tima sa Instituta navode, tri osnovna cilja ovog projekta su: razvoj novih teorijskih osnova veštačke inteligencije, razvoj javno dostupne veb platforme koja može poslužiti u istraživanjima iz različitih oblasti i verifikacija razvijenih metoda kroz analizu stanja kvaliteta vazduha na globalnom nivou.

Istraživači sa Instituta za fiziku u Beogradu će učestvovati u svim fazama projekta, odnosno u razvoju metoda, validaciji i razvoju platforme ATLAS. Dok će istraživači sa Univerziteta Singidunum voditi glavnu reč u razvoju metoda, tim sa Instituta će tu ulogu imati u interpretaciji rezultata iz oblasti zagađenja vazduha i validaciji. Platofrma na čijem će razvoju raditi oba tima, biće implementirana na superkompjuteru Paradoks (na slici), instalaciji u Centru za izučavanje kompleksnih sistema na Institutu fiziku u Beogradu.

U okviru Programa za razvoj projekata iz oblasti veštačke inteligencije Fonda za nauku odobreno je 6 projekata iz osnovnih istraživanja (među kojima je i projekat ATLAS) i 6 projekata iz primenjenih istraživanja. Sredstva su dodeljena timovima iz Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca.

Izvor: Institut za fiziku Beograd

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti