Srbija osniva Institut za veštačku inteligenciju

Kako piše Nova ekonomija, osnivanje Instituta za veštačku inteligenciju naredne godine samo je jedna od mere predviđenih Akcionim planom za razvoj veštačke inteligencije 2020-2022 koji je usvojila Vlada Srbije pre nekoliko dana.

Akcioni plan se odnosi na nedavno donetu Strategiju razvoja veštačke inteligencije u Republici Srbiji za period 2020-2025.

Foto-ilustracija: Pixabay

Opšti cilj strategije je upotreba veštačke inteligencije (AI) u funkciji ekonomskog rasta, zapošljavanja i kvalitetnijeg života.

Posebni ciljevi su razvoj obrazovanja usmeren napretkom AI, razvoj nauke i inovacija u ovlasti AI, razvoj ekonomiej zasnovane na AI i unapređenje usluga u javnom sektoru zasnovanom na AI. Cilj je i etična i bezbedna primena veštačke inteligencije.

Kao jedna od mera navodi se unapređivanje nastavnih sadržaja u osnovnim i srednjim školama.

Cilj je da broj predmeta u osnovnoj školi u kojima je programima nastave uključena veštačka inteligencija bude jedan u 2021.

Kao stoji u akcionom planu, u srednjim školama je bilo dva takva predmeta u 2019, pa je panirano da bude četiri u 2021. i sedam u 2022. godini.

Ukupan broj studenata koji je akreditacijom predviđen za upis na prvu godinu studijskih programa koji su usaglašeni sa minimalnim standardima za teme veštačke inteligencije je 70 studenata u 2021. godini i 150 u 2022. godini.

Planirana su dva master programa 2021. godine, odnosno tri 2022.

Kad je reč o razvoju javnih usluga zasnovane na AI, planira se stvaranje regulatornih uslova za uvođenje izuzetka ograničenog tržišta „regulatory sandbox” u cilju testiranja rešenja baziranih na veštačkoj inteligenciji u 4 oblasti od javnog značaja (zdravstvo i medicina, poljoprivreda i šumarstvo, transport, pametni gradovi).

Sendboks je poseban regulatorni režim koji omogućava kompanijama da testiraju, u skladu sa odobrenim planom i pod nadzorom nadležnog organa, inovativna rešenja ili biznis modele na ograničenom broju korisnika.

Izvor: Nova ekonomija

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti