Budisava dobija vetrozaštitni pojas

Foto: Grad Novi Sad

Kako bi zaštitili atare na području Grada Novog Sada nadležni su počeli sa sadnjom vetrozaštitnih pojaseva. U Budisavi će u naredne dve nedelje biti završena sadnja oko 14.500 sadnica viših i nižih vrsta u dužini od 14 kilometara.

Vrednost ovog projekta je 2,5 miliona dinara, započet je 2019. godine, rok za završetak radova je decembar 2020. godine i realizuje ga JKP “Gradsko zelenilo”

Kako napreduje sadnja proverili su Milorad Radojević, član Gradskog veća za privredu, Miloš Egić, direktor “Gradskog zelenila” i prof. Dr Saša Orlović, predstavnik saveta Gradonačelnika Novog Sada za pružanje stručne pomoći u preduzimanju aktivnosti u ozelenjavanju i pošumlјavanju gradskih površina.

Vetrozaštitni pojasevi na području Grada Novog Sada nisu postojali u dovolјnoj meri i zbog toga smo posebnu pažnju posvetili njihovom formiranju. Još 2016. godine smo uradili Studiju za podizanje vetrozaštitnih pojaseva u polјoprivrdnom reonu na područjima svih katastarskih opština Grada Novog Sada. Studija je urađena u skladu sa Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta, a finansirana je iz namenskih sredstava od zakupa polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini. Studiju je uradio Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu i ove godine krećemo sa realizacijom sadnje pojasa u Budisavi. Ukupna vrednost podizanja svih vetrozaštitnih pojaseva iznosi preko 100 miliona dinara čime su obuhvaćene sve katastarske opštine Grada Novog Sada. Efekti koji se postižu njihovim podizanjem su brojni. Oni doprinose smanjenju gubitka plodnih slojeva zemlјišta i očuvanju njegove plodnosti. Takođe, štite saobraćajnu infrastrukturu od snežnih smetova”, rekao je Milorad Radojević.

Direktor Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu prof. dr Saša Orlović je rekao da je danas istorijski trenutak za grad, jer je počelo podizanje vetrozaštitnih pojaseva koji imaju višenamenske funkcije.

“Pojasevi će biti podignuti na ukupno 209 hektara, odnosno 387 kilometra će iznositi dužina pojaseva i biće zasađeno oko 240.000 sadnica. Ovi podaci se odnose na kompletan atar, dakle celo područje Grada Novog Sada. Biće korišćene uglavnom domaće vrste sadnica, poput hrasta lužnjaka, kao i bagrem koji je dobar za ovo područje. Izborom vrsta sadnica želimo da pored zaštite od vetra utičemo i na biodiverzitet tako praktično stvaramo jedan zeleni prsten oko grada. Kad bude formiran,naš zadatak je da ga dobro održavamo i čuvamo kako bi u potpunosti mogao da vrši svoju funkciju”, rekao je prof. dr Saša Orlović i dodao da je mnogo stvari urađeno u gradu kada je reč o ozelenjavanju u poslednjih godinu dana, jer je zasađeno dva i po puta više sadnica od ranijeg godišnjeg proseka.

Izvor: Grad Novi Sad

 

 

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti