Razvijanje projekata postrojenja na biogas je veoma složeno!

U organizaciji Udruženja Biogas Srbija, Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije i Udruženja Biogas Nemačka, održana je panel konferencija „Razvoj i uticaj mera na održivi rast biogas sektora u Srbiji“.

Foto: Udruženje Biogas Srbija

Udruženje Biogas Srbija je reprezentativna asocijacija u sektoru obnovljivih izvora energije i sa Nemačkom biogas asocijacijom sarađuje na partnerskom projektu osnaživanje i stabilizaciji biogas sektora u Srbiji.

Glavni motiv organizacije ove panel konferencije je promocija i isticanje značaja biogas sektora u Srbiji, kao i razmena iskustava ključnih učesnika u ovom sektoru, a u cilju definisanja predloga za unapređenje i održivi razvoj sektora proizvodnje biogasa.

Na konferenciji su učestovali predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije, predstavnici Udruženja Biogas Srbija, predstavnici Udruženja Biogas Nemačka, predstavnici organizacija: GIZ DKTI, UNDP, IFC, EBA, kao i predstavnik Ambasade Nemačke u Srbiji.

Konferenciju je otvorio ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić, sumirajući preduslove za razvoj tržišta energije iz obnovljivih izvora.

Foto: Udruženje Biogas Srbija

Ministar Antić je naglasio posvećenost resornog ministarstva ispunjavanju ciljeva prema Evropskoj energetskoj zajednici, izražavajući nedvosmislenu podršku nastavku razvoja sektora obnovljivih izvora energije, te istakao da će se u narednom periodu najviše razvijati proizvodnja struje iz biomase.

Ministar Antić je istakao da se u Srbiji uveliko razvijaju biogasna postrojenja i već je na električnu mrežu priključeno 21,2 megavata iz tog izvora energije, a oko 25 projekata ima privremeni status povlašćenog proizvođača električne energije.

Ministar Antić je istakao da je do 2016. godine, kada je vlada donela određena podzakonska akta u toj oblasti, bilo jedva nešto više od četiri megavata instalisanih kapaciteta, iako biomasa i biogas predstavljaju najznačajniji resurs kada je reč o obnovljivim izvorima energije, a dodao je i da je razvijanje projekata na biogas najkompleksnije, pošto je neophodan zaokružen sistem od sirovine do tehnologije. Na kraju govora ministar Antić je zahvalio partnerima iz Nemačke na pomoći našoj zemlji. Skup je u ime Ambasade Nemačke pozdravila i šef odeljenja za međunarodnu saradnju Ambasade Nemačke u Srbiji Leoni Rajmers koja se obratila prisutnima i naglasila važnost podrške Nemačke biogas sektoru u Srbiji.

Prvim delom konferencije moderirao je predsednik Upravog odbora Udruženja Biogas, Danko Vuković i predstavio ciljeve udruženja i načine podrške razvoju biogas branše, a govorio je o budućnosti biogas sektora u Srbiji kao i o pozitivnim efektima biogasa na ekologiju kroz tretiranje bio-otpada.

Gospodin Nebojša Arsenijević iz Svetske banke govorio je o pravcima razvoja biogas sektora, te prezentovao mapu puta razvoja biogas sektora u Srbiji. Gospodin Arsenijević je naglasio da 1 MW biogasa proizvede do šest puta više energije u poređenju sa 1 MW drugih OIE (6 puta više od solarnih panela, a oko 3,5 puta više od vetrogeneratora).

Nakon gospodina Arsenijevića, prisutnima se obratio se dr Štefan Rauh iz Udruženja Biogas Nemačka i izložio iskustva i trendove razvoja biogasa u Nemačkoj, kao nosioca energetskih sistema budućnosti.

Foto: Udruženje Biogas Srbija

Industrijski inženjer Marion Vishoj, koja se potom obratila skupu, govorila je o značaju bezbednosti na biogas postrojenjima, kao i merama predostrožnosti koje se mogu preduzeti kako se nesreće ne bi događale ili se svele na minimum. Značajan doprinos konferenciji dao je dr Atila Kovač iz Evropske asocijacija za biogas – EBA, koji je govorio o razvoju biogas sektora u Evropi i dao primere dobre prakse iz evropskih zemalja.

Drugim delom konferencije, panel diskusijom pod nazivom „Buduće podsticajne mere za održiv razvoj biogas sektora u Srbiji“ moderirao je gospodin Saša Vitošević, član Upravnog odbora Udruženja Biogas Srbija.

Učesnici panela bili su:

1. prof. pr Miloš Banjac, Ministarstvo rudarstva i energetike,
2. dr Slobodan Cvetković, Ministarstvo zaštite životne sredine,
3. Slobodan Živanović, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
4. Milica Vukadinović, GIZ DKTI,
5. Dragan Stefanović, UNPD,
6. dr Štefan Rauh, Fachverband Biogas e.V.

Konstruktivna i dinamična diskusija rezultirala je zaključcima:

– Realno je očekivati da će se u Srbiji izgraditi 30 MW kapaciteta u elektranama na biogorivo (do danas je napravljeno 21.2 MW, a u procesu izgradnje i dobijanja dozvole su projekti čija je ukupna instalisana snaga 24,7 MW).
– Neophodno je kontinuirano podsticanje biogas sektora u Srbiji (fid-in tarife su neophodne, ali nisu jedini vid podsticaja, već postoji veliki broj drugih koji biogas sektoru može biti na raspolaganju), kao i usmeravanje zakonske regulative kako bi se obezbedio održivi razvoj.
– Nastaviće se sa podsticajima biogas sektora u Srbiji, a diskutovaće se o modelima koji će se dalje primenjivati. Podsticajne tarife će se analizirati, a sagledaće se sva iskustva – od Nemačke do ostalih relavantnih zemalja, koje takve projekte podržavaju i izaći sa konkretnim paketom mera, koji će definisati naše nove ciljeve, ali i podsticajne tarife koje će biti ekonomski bazirane i omogućiti razvoj takvih projekata.
– Sa intenzivnom podrškom nastaviće i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i Ministarstvo zaštite životne sredine koji ističu veliki značaj biogasa za oblasti njihovog delovanja.

Izvor: Udruženje Biogas Srbija

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti