Projekat „BEAR in Mind“ u akciji zaštite biološke raznolikosti regiona

Foto: Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore

U sklopu projekta „Bear in Mind – Bringing environmental actions for the biodiversity protection across the borders“ finansiranog od strane Evropske unije, u cilju telemetrijskog praćenja putem satelita uhvaćena je i GPS odašiljačem označena jedinka mrkog medveda (Ursus Arctos). Radi se o prvom medvedu te vrste uhvaćenom na prostoru parka prirode „Piva“, a pratiće se njegovo kretanje, stanište, dinamika ishrane, kao i druge, naučno interesantne navike.

Medved je uhvaćen na lokalitetu Borje i u skladu s tim nazvan je Borko. U ovoj godini je radi telemetrijskog praćenja planirano označavanje još jedne jedinke mrkog medveda, ovog puta na teritoriji nacionalnog parka „Durmitor“. Podaci dobijeni na ovaj način će, između ostalog, poslužiti i za izradu Plana upravljanja mrkim medvedima na teritoriji zaštićenih područja parka prirode „Piva“ i nacionalnog parka „Durmitor“, koji su krajnji korisnici projekta.

Sprovedena aktivnost, osim naučno-istraživačkog aspekta, pomoći će da se široj javnosti na pravi način predstavi jedna divlja životinja poput mrkog medveda, te na taj način razbiju predrasude, pogrešna uverenja i strah od ove životinje.

„Informacije o kretanju i ponašanju medveda Borka, koje će se prikupiti i objavljivati, pokazaće da ova vrsta nije napadač koji sve oko sebe uništava, već da se radi o veoma opreznoj životinji, koja radije izbegava ljude. Na taj način će se bolje razumeti njihova nemerljivo značajna uloga u šumskom ekosistemu, kao jednog od najvrednijih predstavnika biološke raznolikosti koji ima glavnu ulogu u njenom očuvanju“, rekao je doktor veterine Slaven Reljić.

Foto: Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore

Projekat „BEAR in Mind’’, koji Centar za zaštitu i proučavanje ptica implementira u saradnji sa partnerskim organizacijama iz  (Ornitološkim društvom „Naše ptice“ i Udrugom za zaštitu okoliša i održiva razvitka „Naša baština“), finansira Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Bosna i HercegovinaCrna Gora 2014-2020, kao i Ministarstvo javne uprave kroz program kofinansiranja projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije za 2020. godinu.

Projekat je osmišljen na način da zaštita biološke raznovrsnosti prekograničnog područja Bosne i Hercegovine i Crne Gore bude centralna tema i da se zaštite vrste karakteristične za taj region. Na taj način će se osigurati i zaštita eko sistema tih lokacija (posebno važnih šuma), a sve kroz implementaciju čitavog niza aktivnosti poput: jačanje kapaciteta administrativnih jedinica zaštićenih područja i civilnog sektora iz oblasti zaštite životne sredine, izrade monitoring protokola i planova upravljanja zaštićenim vrstama ptica i sisara u skladu sa direktivama EU, kao i jačanja svesti lokalnog stanovništva o koristima koje donose visoki standardi po pitanju zaštite ugroženih vrsta.

Izvor: Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti