Tokom prvog meseca rada aplikacije Kasper u Podgorici stigle 52 prijave

Foto: Glavni grad Podgorica

Prošlog meseca lansirana je nova aplikacija Kasper (Kolektivna aplikacija za selekciju, prikupljanje i recikliranje) za Android i iOS uređaje, koja je građanima pružila mogućnost da prijavljuju nelegalno odložen otpad na teritoriji Podgorice. Na taj način, uz animiranje i inicijativu građana, napravljen je veliki iskorak ka sistemskom i inovativnom rešavanju problema upravljanja otpadom i zaštite životne sredine. „Čistoća“, „Deponija“ i kompanija „Amplitudo“ projekat realizuju u partnerstvu sa Crnogorskim Telekomom, a uz pokroviteljstvo Vlade Sjedinjenih Američkih Država, koja je dala finansijsku podršku iz fondova namenjenih za finansiranje ekonomskih projekata.

Od aktivacije aplikacije Kasper, ukupno su pristigle 52 prijave, a samo 8 njih je nerealizovano, i to zbog nenadležnosti nad predmetnim lokacijama. Naime, ekipe gradskog preduzeća „Čistoća“ očistile su 40 lokacija, dve prijave su se odnosile na privatne posede, a dve nisu bile na teritoriji glavnog grada, o čemu su i obavešteni podnosioci prijava putem aplikacije.

Osim prijavljivanja nepravilno odloženog otpada, ova aplikacija građanima pruža i informacije o celokupnoj pratećoj komunalnoj infrastrukturi nadležnih gradskih preduzeća – reciklažnim dvorištima, mobilnom reciklažnom dvorištu, kao i lokacijama podzemnih i nadzemnih kontejnera.

Kreiranjem ove aplikacije Glavni grad Podgorica i partneri na projektu žele da ukažu na značaj zdrave i čiste životne sredine za sve građane. Oni mogu na lak i jednostavan način, besplatno, da prijave otpad na teritoriji Podgorice, kao i da prate status svoje i drugih prijava. Istovremeno, aplikacija je namenjena i kompanijama koje prilikom prijave unose podatke o vrsti i količini otpada koji je prikupila i selektovala.

Foto: Glavni grad Podgorica

Smatra se da će se korišćenjem ove aplikacije unaprediti efikasnost gradskih službi u oblasti upravljanja otpadom i stvoriti mogućnost efikasnije komunikacije sa građanima na polju unapređenja životne sredine. Na kraju, ona će pomoći u povećanju ukupne selekcije otpada na nivou grada i centralne regije Crne Gore. Cilj je da što manje otpada ide na sanitarnu kadu, jer tada je životna sredina čistija, a veći procenat otpada ide u ponovnu proizvodnju, odnosno dalju komercijalnu valorizaciju. To može sprečiti i sivu ekonomiju, jer, nažalost, trenutno postoji veliki broj ilegalnih trgovaca sekundarnim sirovinama koji uništavaju životnu sredinu, nisu fiskalizovani, niti imaju neophodne ekološke dozvole, koje nadležno gradsko preuzeće „Deponija“, kao zaokružen sistem, poseduje.

Izvor: Glavni grad Podgorica

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti