Tag: Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore

U proteklom periodu povećana koncentracija PM10 čestica u Podgorici

Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore objavila je prošle nedelje rezultate za kvalitet vazduha od 28. avgusta do 4. septembra 2017. godine. Kako je saopšteno, na mernom mestu „Nova Varoš“ u Podgorici...

Objavljeni rezultati kvaliteta vazduha u Podgorici

Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore krajem prošle nedelje izdala je obaveštenje o kvalitetu vazduha. Kako se navodi u saopštenju, veliki broj požara koji su bili aktivni na teritoriji opštine Podgorica, posebno...

Povećano zagađenje vazduha u Podgorici zbog požara

U Podgorici je povećana koncentracija zagađujućih materija u vazduhu zbog nedavnih učestalih požara. Kako je saopšteno, dosadašnje analize pokazale su da nisu prekoračene granične vrednosti koje mogu uticati na zdravlje ljudi, ali da...

U julu u Podgorici vazduh čist

Analize vazduha u julu, mesecu sa rekordnim brojem požara na teritoriji glavnog grada, nisu pokazale povećan stepen štetnih materija. Iako, prema subjektivnom osećaju Podgoričana vazduh nije bio čist, a često se moglo...

Kvalitet vazduha u Podgorici u skladu sa propisanim kriterijumima

Analiza podataka sa mernih lokacija u Podgorici, kao i podaci o koncentraciji PM10 čestica koje su izmerene referentnom metodom na mernom mjestu u blizini zgrade stare Vlade, koje je Agenciji za zaštitu...

Uprkos požarima, kvalitet vazduha u Crnoj Gori zadovoljavajući

Predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore saopštili su da je kvalitet vazduha u Podgorici zadovoljavajući.Kako se navodi, zbog požara u Crnoj Gori šire se zagađujuće materije kroz vazduh, ali u...

Deponija „Livade“ u Crnoj Gori ekološki ispravna

Prema rezultatima fizičko-hemijske analize Centra za ekotoksikološka ispitivanja, uzorak zemljišta sa lokacije deponija „Livade“, odgovara uslovima Pravilnika o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i metodama za njegovo ispitivanje, saopšteno...

Održan okrugli sto na temu energetske efikasnosti u Crnoj Gori

U okviru Evropske nedelje održive energije NVO „Green Home“ organizovala je okrugli sto na temu „Energetska efikasnost u Crnoj Gori, izazovi i problematika sprovođenja politike energetske efikasnosti“. Kako je saopštio organizator, događaj je...

Čist vazduh u Podgorici tokom aprila

Vazduh u Podgorici tokom aprila nije bio zagađen, pokazale su analize koje vrši Centar za ekotoksikološka istraživanja. Nakon što je u prethodnih pet meseci, od novembra 2016. do marta 2017. godine, granica tolerancije...

Crna Gora dobila portal zaštićenih područja

Povodom realizacije aktivnosti u sklopu projekta „Jačanje planiranja sistema zaštite prirode u Jugoistočnoj Evropi“, prošle nedelje je u Crnoj Gori održana prezentacija organizovana u cilju predstavljanja projekta „Uspostavljanje web portala nacionalno zaštićenih...

Predstavljen Informacioni sistem za životnu sredinu Crne Gore

U Crnoj Gori je 16. maja 2017. godine održan završni Visibility event projekta „Uspostavljanje i razvoj informacionog sistema životne sredine", u cilju predstavljanja koncepta Informacionog Sistema za životnu sredinu (EIS), odnosno njegovih...

Prekoračene granične vrednosti PM10 čestica u Podgorici

Granica tolerancije koncentracije PM10 čestica u vazduhu u Podgorici je u pet meseci, prekoračena 79 puta. Propisana granična koncentracija PM10 čestica u vazduhu ne sme biti prekoračena više od 35 puta godišnje,...

Održana akcija čišćenja podmorja u Budvi

NVO „Green Home“ u saradnji sa NVO „Porat“ iz Budve, Izviđačkim odredom Budva, JP „Morsko dobro“ kao i partnerima iz Udruge „Sunce“ iz Splita podržali su akciju čišćenja podmorja kao i renoviranja...

Realizovane ekološke edukativne aktivnosti o upravljanju hemikalijama u crnogorskim školama

Tokom marta i aprila meseca ove godine Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore realizovala je niz edukativnih aktivnosti u 6 crnogorskih gradova - Baru, Danilovgradu, Nikšiću, Podgorici, Žabljaku i Rožajama. Kako je...

Novo merno mesto za kvalitet vazduha u Podgorici

Podgorica će tokom ove i dela sledeće godine kontrolisati kvalitet vazduha i u naselju Zagorič, van direktnog uticaja saobraćaja. Lokalni monitoring vazduha Podgorica je do ove godine sprovodila na više lokacija u gradu,...

Visok nivo zagađenosti u Podgorici

Vazduh u Podgorici prošle nedelje je bio zagađeniji od onog u Pljevljima, pokazao je monitoring kvaliteta vazduha Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore. Pregled merenja koncentracije PM10 čestica u vazduhu pokazao je...

IZDVOJENE VESTI