Srbija, Srpska i Crna Gora rešavaju problem zagađenja Drine i Lima

Ministar zaštite životne sredine Republike Srbije Goran Trivan sastao se juče u Višegradu, Bosna i Hercegovina, sa ministarkom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenkom Golić i ministrom održivog razvoja i turizma Crne Gore Pavlom Radulovićem i predstavnicima opština Rudo, Višegrad, Bjelo Polje, Priboj, Berane i Novo Goražde i direktorima hidroelektarana Bajina Bašta i Višegrad.

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Domaćin ovog susreta, ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić na samom početku sastanka govorila je o dva najznačajnija problema u oblasti zagađenja vodotokova Drine i Lima, a to su plutajući otpad i divlje deponije.

„Za rešavanje ovih problema neophodna je koordinirana akcija tri ministarstava – Republike Srbije, Republike Srpske i Crne Gore, kako bi se pružila podrška opštinama koje se sa tim problemima suočavaju“, naglasila je ministarka Golić, predloživši mapiranje problema i postavljanje mreža, tzv „lančanica“ na nivou opština, kako bi se na adekvatan način otpad sakupljao i saniralo trenutno stanje na reci Lim, u saradnji sa komunalnim preduzećima.

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan naglasio da je jedan od problema sa kojima se Republika Srbija suočava postojanje divljih deponija, kojih trenutno ima preko 4500, i da se one u većini slučajeva nalaze na obalama reka i jezera, ali je napomenuo da postoji registar tih deponija i da će Srbija temeljno raditi na rešavanju ovog problema.

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

„Od izuzetnog je značaja da se podigne svest građana o šteti koju svojim delovanjem prouzrokuju i da se uvođenjem video nadzora pri divljim deponijama, poput onog koji već postoji u okviru nacionalnog parka Đerdap, rešimo tog problema“, naglasio je ministar Trivan.

Istakao je da je neophodno da se pomogne i pruži sva moguća pomoć lokalnim samoupravama pri rešavanju ovog problema, naglašavajući pre svega podršku u izradi projektno-tehničke dokumentacije, na čemu Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije uveliko radi.

Ministar Trivan je podsetio i na značaj uključivanja nevladinog sektora, kao i medija u sam proces rešavanja ovog značajnog pitanja i najavio organizovanje javnih akcija širom Republike Srbije.

Ministar održivog razvoja i turizma Crne Gore Pavle Radulović se zahvalio domaćinima na pozivu i ukazao na značaj ovog pitanja i njegovog prekograničnog koordiniranog rešavanja.

Ministar Radulović je istakao da Crna Gora izdvaja značajna sredstva za saniranje otpada, kao i da efikasno radi na pitanjima zabrane plastičnih kesa, kao i uvođenja kaucija za PET ambalaže na teritoriji cele države.

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Takođe je predložio da je potrebno na nivou tri ministarstva formulisati sanitarne seče stabala koje ugrožavaju rad HE, kako bi se procenat drvnog otpada pri reci Tara sveo na minimum.

Nedeljko Perišić, direktor „Hidroelektrane na Drini“ prisutnima je ukazao na podatak da se na godišnjem nivou sakupi od šest do osam hiljada kubnih metara plutajućeg otpada, od čega je preko 70 odsto drvni otpad, a 20 posto ambalažni, kao i da samom rekom Lim dolazi 45 posto ukupnog plutajućeg otpada, dok je u slučaju reke Tare taj procenat nešto manji, (40 odsto). Troškovi saniranja pomenutog otpada su između 100 i 150 hiljada eura na godišnjem nivou.

Na sastanku je dogovoreno formiranje mešovitih stručnih komisija koje će imati za cilj da identifikuju stanje zagađenja i da utvrde količine i vrste otpada, te neophodna finansijska sredstva za rešavanje tih pitanja.

Ministri su obišli lokaciju na kojoj se skuplja plutajući otpad na reci Drini, u okolini hidroelektrane Višegrad.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti