Skadarska žaba na 28 lokacija duž obale Skadarskog jezera

Foto: CZIP

U periodu od aprila do juna ove godine, na Skadarskom jezeru sprovedeno je istraživanje stanja populacije skadarske žabe, koja se izdvaja po svom značaju kao endemična, ugrožena ali i indikatorska vrsta. Rezultati istraživanja  pokazuju da se skadarska žaba nalazi na 28 lokacija duž obale Skadarskog jezera, od čega je 64 odsto novih nalaza za ovo područje.

Ipak, na njenu ugroženost, posebno u oblasti Skadarskog jezera, ukazuju podaci o višedecenijskom izlovu zelenih žaba na ovom području u komercijalne svrhe, kao i o prisutnosti gljivičnog oboljenja hitridiomikoze u znatnom procentu, a koje se smatra jednim od glavnih uzroka smanjenja populacija vodozemaca u svetu.

Pretnje po ovu vrstu takođe čine i uništavanje, promjena namene, fragmentacija i zagađenje staništa, introdukcija stranih vrsta, klimatske promene, uznemiravanje, neusaglašenost domaće regulative koja se odnosi na zelene žabe, izostanak skadarske žabe iz projektno planske dokumentacije (akcioni plan, planovi upravljanja, itd), kao i negativni stavovi javnosti i predrasude prema žabama i močvarnim staništima.

Skadarska žaba je, kao i ostali predstavnici zelenih žaba, izrazito vodena vrsta, te se smatra da bi stanje njene populacija bio dobar pokazatelj kvaliteta vodenih staništa u kojima se javlja.  Upravo zbog toga, Centar za zaštitu i proučavanje prica Crne Gore (CZIP) sproveo je istraživanje kako bi uz pomoć informacija o njenoj populaciji mogli da procjenimo stanje veoma važnih vlažnih staništa na Skadarskom jezeru. Ovogodišnja istraživanja ukazuju da je skadarska žaba najverovatnije rasprostranjena na većem broju lokaliteta sa povoljnim karakteristikama staništa duž obale jezera, ali i na moguće smanjenje brojnosti na pojedinim lokacijama u odnosu na brojnost jedinki zabilježenih tokom istraživanja sprovedenih 2017. godine.

Praćenje stanja populacije skadarske žabe (Pelophylax shqipericus) tokom ove godine je radila dr Katarina Ljubisavljević, stručnjak za vodozemce. Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta „SOS Skadar Lake-Keeping the Montenegrin Wilderness Wild“ sa ciljem dugoročne zaštite Nacionalnog parka Skadarsko jezero. Projekat je podržao Partnerski fond za ugrožene ekosisteme (CEPF).

Izvor: CZIP

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti