SIEMENS – STVARANJE OKRUŽENJA KOME JE STALO

Foto: Siemens

Nije lako odgovoriti na rastuću potražnju za električnom energijom u trenutku kada vlada globalna energetska kriza, a ujedno i kontinuirano smanjivati emisije gasova sa efektom staklene bašte poreklom iz energetskog sektora. Da bi se to postiglo, ovaj sektor mora da bude modernizovan i usklađen sa svim tekovinama savremenog društva. Upravo to je cilj kompanije Siemens Beograd – stvaranje povoljnog okruženja za nesmetani razvoj energetskog sektora koji može da odgovori na sve novonastale izazove. Na pitanja u vezi sa razvojem energetske infrastrukture, digitalizacijom energetskog sektora i iskušenjima koje donosi vreme u kome živimo, odgovorio nam je Srdan Srdanović, rukovodilac odeljenja Siemens Smart Infrastructure.

EP: Siemensovo odeljenje koje vodite Smart infrastructure u prevodu glasi Pametna infrastruktura. Šta to zapravo znači? 

Srdan Srdanović: Verujem da donekle postoji otpor prema izrazima kao što je „pametan” zbog njegove široke upotrebe. Zato treba da objasnimo da će zahvaljujući pametnoj infrastrukturi, koja podrazumeva energetske sisteme, brojila i zgrade, naši gradovi postati bolji za život i zeleniji. Pametna infrastruktura može da smanji emisiju ugljenika i potražnju za energijom kao i da optimizuje snabdevanje energijom. Demonstrirajući svrhu koja je u osnovi svake „pametne” ideje, ova infrastruktura će biti uspešna ukoliko potrošači i kompanije stanu iza ideje digitalnog prenosa energije.

EP: Šta zapravo znači vaš moto „Stvaramo okruženje kome je stalo”? 

Srdan Srdanović: Pametna infrastruktura podržava ono čemu teže industrija i organizacije, to je da budu efikasne, odgovorne i pametnije. Naša kompanija nudi širok portfolio kontrole i automatizacije mreža; distribuciju niskonaponske i srednjenaponske električne energije, njeno preusmeravanje i kontrolu, kao i energetska rešenja. Portfolio je izbalansiran u pogledu svih proizvoda, sistema, rešenja i celokupnog asortimana usluga. Tehnologija i ljudska domišljatost se ujedinjuju i čine celinu sa našim okruženjem, a da bismo vodili računa o svetu, svet mora da razvije nov način razmišljanja o infrastrukturi. To znači da on treba da odražava potrebe i stavove savremenog društva. U tom smislu pametna infrastruktura podržava način na koji svi mi želimo da živimo – srećno, udobno, održivo i u harmoniji.

U fokusu:

EP: Gde je u Srbiji već primenjena pametna infrastruktura?

Srdan Srdanović: Radimo zajedno sa kupcima i partnerima u Srbiji na stvaranju ekosistema koji intuitivno odgovara na potrebe ljudi i pomaže im da ostvare svoje ciljeve. U aktuelnoj zdravstvenoj krizi, podrška Kliničkom centru Srbije, ustanovi koja pruža specijalizovane zdravstvene usluge za stanovnike cele zemlje, čini nas posebno ponosnim. Sa implementiranim principom sigurnosti n-1, napajanje je bezbedno i pouzdano i za naše kupce i za pacijente. Pametna infrastruktura omogućava bezbedan rad i praćenje uz nadzor u realnom vremenu svakog aspekta procesa snabdevanja energijom i omogućava efikasan rad Kliničkog centra Srbije.

Foto: Siemens

Jedan je svakako i projekat modernizovanja srednjenaponske mreže u Srbiji. Povećanje pouzdanosti sistema i obezbeđivanje da većina kupaca bude snabdevena električnom energijom za manje od 30 sekundi u slučaju kvara u centru grada, za nas je bio veliki izazov. Isporučili smo kompletnu opremu za 30 trafostanica i time omogućili laku konfiguraciju i proširenje sistema, ali i smanjenje plaćanja u smislu planiranih kazni i obezbeđenje bezbednog napajanja kritičnim kupcima (bolnice, vodovod, javni prevoz, osetljiva industrijska proizvodnja, sistemi javnih komunikacija i dr). Dodao bih još i postrojenje za odsumporavanje dimnih gasova Termoelektrane Nikola Tesla A u Srbiji. Ova fabrika je izgrađena sedamdesetih godina prošlog veka i danas mora da se prilagodi standardima EU, posebno kada je reč o zaštiti životne sredine. Novo postrojenje za odsumporavanje u četiri bloka TENT-a, A3, A4, A5 i A6 – kapaciteta po 350 MW, omogućiće ovoj termoelektrani na ugalj da radi još najmanje 20 godina u skladu sa pravnim zahtevima EU.

EP: Zbog globalne energetske krize, pitanje energetske tranzicije sve više izbija u prvi plan, a tu je i potreba za zaustavljanjem klimatskih promena? Da li je moguće naći tehnološka rešenja za ove probleme? 

Srdan Srdanović: Živimo u vremenima koja su i brza i nepredvidiva, u kojima dosta zavisimo od svetskih okolnosti, ali ono sto je činjenica jeste da su napredne tehnologije odgovor na neke od tih promena. Inovacije i digitalizacija su zaista ključni za kompletno redefinisanje privreda i ekonomija, širom sveta. Zelena, cirkularna, ekonomija nije izvodljiva bez inovativnih rešenja koja će spojiti naš realan, fizički, svet i onaj koji kreiramo u digitalnom domenu. Siemens je jedan od retkih tehnoloških lidera koji spaja ta dva sveta, nudeći sinergiju hardverskih i softverskih rešenja koja korisnicima obezbeđuje brže i fleksibilnije operativne procese, pametna rešenja koja nude bolju produktivnost ili infrastrukturu uz efikasnu upotrebu energije.

Intervju vodila: Milica Radičević

Tekst u celosti pročitajte u Magazinu Energetskog portala UPRAVLJANJE OTPADOM.

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti