Raspisan tender za izradu geotehničkog elaborata za prvu liniju metroa

Foto-ilustracija: Unsplash (Samuel-Elias)

Javno komunalno preduzeće „Beogradski metro i voz“ raspisalo je tender za izradu geotehničkog elaborata, koji treba da definiše sve inženjersko-geološke i geotehničke uslove za izgradnju prve faze prve linije metroa. Procenjena vrednost javne nabavke je 100 miliona dinara.

Nabavka obuhvata laboratorijska geomehanička ispitivanja tla, odnosno svih opita koji su neophodni za definisanje geotehničkih uslova izgradnje metroa.

Istražni radovi će se sprovoditi duž projektovane trase metroa, na mestima gde ranije izvedenim istraživanjima nije definisan geotehnički model terena u detaljnosti potrebnoj za izradu Idejnog projekta.

Na lokacijama gde su u ranijem periodu izvedeni istražni radovi, a za koju se ne poseduje dovoljna preciznost podataka, neophodno je planirati proveru ili dopunu istraživanja naročito na lokacijama budućih podzemnih stanica.

Dubine istražnih bušotina će biti minimum 10 metara ispod donje kote tunelske konstrukcije deonica metroa, a lokalno u zavisnosti od geotehničkog modela terena, a naročito na lokacijama gde su planirane stanice metroa.

Za više detalja o projektu, kao i rok za podnošenje ponuda pogledajte tekst iz LINK-a.

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti