Podnet zahtev za saglasnost sa Studijom o proceni uticaja TENT-a u Obrenovcu

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta JP „Elektroprivreda Srbije“, Beograd  podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Ozakonjenje objekta TENT, za blokove A1 i A2, na katastarskoj parceli boj 1934/1 KO Urovci, gradska opština Obrenovac.

Foto-ilustracija. Pixabay

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu može se izvršiti u prostorijama Ministarstva, u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, kao i na veb sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama Opštinske uprave Obrenovac, ul. Vuka Karadžića br. 74, 11500 Obrenovac.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Javna rasprava i prezentacija predmetne Studije biće održani dana 25.06.2020. godine sa početkom u 10 časova, u prostorijama Opštinske uprave Obrenovac, ul. Vuka Karadžića br. 74, 11500 Obrenovac.

Izvor: Ministarstvo zaštite životne sredine

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti