Podgorica dobija park površine veće od 12.000 m2

Glavni grad Podgorica je izašao u susret zahtevu stanovnika Ulice Branka Miljkovića na Zabjelu koji se odnosi na izgradnju parka u ovom delu grada i za ove namene opredelio sredstva u budžetu za 2020. godinu u iznosu 100.000 evra.

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice izabrala je projektanta koji već uveliko radi na projektovanju ove nove zelene površine. Izrada Glavnog projekta parka u Ulici 27. marta u zahvatu DUP-a “Zabjelo 9“ je ugovorena sa preduzećem „AE Studio“ iz Podgorice. Vrednost Ugovora je 14.883 evra, sa rokom izrade 40 dana od dana zaključivanja Ugovora.

Foto: Glavni grad Podgorica

Prostor predviđen za uređenje javne površine – parkovsko zelenilo zahvata povšinu od 12.123 m2. Bočno su predviđene parking-zone upravnog parkiranja uz servisne kvartovske saobraćajnice. Izgradnja ovakve zelene površine će podići kvalitet stanovanja i pružiti stanarima mogućnost aktivnog korišćenja ovog prostora, poboljšaće se mikroklima lokacije i njene estetske, kao i sanitarno-ekološke karakteristike.

U okviru parka planirani su sledeći sadržaji: plato sa spomenikom; prostor za dečiju igru; dve kružne površine od tartana sa spravama; dečja biciklistička kružna staza širine 2m; kafić; vodena zabava; ograđeni park za pse; prostor za jogu; skejt park (skejt, bicikla, roleri); teren za košarku, odbojku, mali fudbal, rukomet; trim stazu; prostor za šetnju, odmor, relaksacija, kao i biciklističku stazu.

Park je osmišljen u pejzažnom stilu, oivičen stablima i žbunjem koji predstavljaju tampon zonu između parka, ulice i okolnih zgrada. Glavna aleja je orjentisana pravcem severoistok-jugozapad, širine 6-8m, planirana na način da njena širina daje mogućnost postavljanja štandova za organizaciju raznih sajmova. Uz glavnu aleju se proteže drvored i povezana je sa svim sadržajima u parku stazama čija je širina 2-4 m. Staze u parku zauzimaju 15 odsto ukupne površine.

U centralnoj zoni parka predviđen je plato sa skulpturom. Rešenje skulpture i postamenta biće definisano kroz poseban konkurs Glavnog grada. Sa južne strane spomeničke zone predviđena je vodena površina sa fontanom čija će konstrukcija omogućiti osveženje u letnjim mesecima. Dve aktivnije zone parka za stariju decu i odrasle treba da predstavlja skejt park (može i za bicikl i rolere), kao i teren za košarku, odbojku, rukomet, mali fudbal. Za mlađu decu do 12 godina, planirana su dva kružna platoa popločana tartanom, površine od 60-100 m2 sa spravama za dečju igru, oko kojih treba projektovati stazu po kojoj deca mogu voziti bicikla, rolere.

Projektom će biti planirana fazna realizacija. Elaborat eksproprijacije je urađen i dostavljen Upravi za nekretnine PJ Podgorica na overu.

Kao što je više puta istaknuto, namera gradske uprave je da, uz projekte „Moje drvo“ i „Mikro 020“, svake godine stanovnici Podgorice dobiju barem jednu novu parkovsku površinu, a da se postojeće površine revitalizuju i obogate novim sadržajima. Podsećaju da je, u tom cilju, realizovano uređenje mikro lokacije u Ulici Oktobarske revolucije, te platoa preko puta Gimnazije, parka Okov na Starom aerodromu, kao i Parka energije na Zabjelu, a uskoro počinju i radovi na izgradnji Podgoričkog parka u centru grada.

Izvor: Glavni grad Podgorica

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti