Pepsico pokrenuo agendu održivosti do 2025.

budo45-adriahost-comKompanija PepsiCo, Inc. najavila je ambicioznu globalnu agendu održivosti kreiranu da podstakne trajni poslovni rast na način koji uvažava potrebe potrošača i društva. Platforma Poslovanje  sa svrhom za predstojeću deceniju fokusira se na tri osnovna prioriteta: pružanje doprinosa boljem zdravlju i većem blagostanju putem proizvoda koje prodaje; zaštita planete i zajednica u kojima posluje, i osnaživanje ljudi širom sveta. Nove inicijative kompanije predstavljaju nastavak decenijske posvećenosti pionirskoj viziji pokrenutoj 2006. godine i utemeljenoj na osnovnom uverenju da je poslovni uspeh neodvojivo povezan sa održivošću sveta koji delimo.

„Da bi uspele u današnjem nestabilnom i promenljivom svetu, korporacije moraju da rade tri stvari izuzetno dobro: da se fokusiraju na ostvarivanje vrhunskih finansijskih rezultata, da to rade na način koji je održiv tokom vremena i da reaguju na potrebe društva”, rekla je Indra Nuji, predsednica i generalna direktorka kompanije PepsiCo.

indra_nooyi_pepsico-ceo„Tokom deset godina koncept Poslovanja sa svrhom nam je dokazao šta je moguće kada kompanija istovremeno radi dobro i čini dobro. Stvorili smo značajnu vrednost za akcionare i istovremeno preduzeli važne korake u pogledu ekoloških, zdravstvenih i društvenih prioriteta širom sveta. Poduhvat kompanije PepsiCo daleko je od završenog, a nove ciljeve smo kreirali tako da nadograđuju naš napredak i da proširuju naše napore”, dodala je Nuji. „Naši obnovljeni ciljevi formirani su u saradnji sa mnogim vodećim svetskim stručnjacima i institucijama. Napravili smo preciznu mapu naših planova u skladu sa Ciljevima održivog razvoja UN, kako bi podržali širenje zajedničke globalne agende. Kompanije kao što je PepsiCo imaju neverovatnu priliku – kao i odgovornost – ne samo da stvaraju profit, nego i da to čine na način koji svet čini boljim mestom.”

Planovi kompanije potkrepljeni su aktuelnim naučnim istraživanjima, očekivanjima potrošača i dijalogom sa ključnim akterima, kao i Agendom održivog razvoja do 2030. Ujedinjenih Nacija.  Ambicija kompanije PepsiCo jeste da u odgovarajućoj meri omogući kvalitetniju ishranu tako što će nastaviti da razvija širi portfolio hrane i pića i povećava dostupnost hranljivih proizvoda odličnog ukusa. Pored toga, ambicija kompanije jeste da smanji ekološki otisak sistema proizvodnje hrane kroz operativnu efikasnost i mobilizaciju dobavljača i poslovnih partnera. Kompanija podržava Pariški klimatski sporazum i fokusirana je na smanjenje uticaja na životnu sredinu. Kroz platformu Poslovanje sa svrhom, kompanija PepsiCo će nastaviti da osnažuje ljude i društveni razvoj kroz sve svoje operacije, lanac snabdevanja i zajednice. Kompanija sprovodi nove inicijative sa ciljem promovisanja raznolikosti svoje globalne radne snage, pružanja podrške napredovanju žena i podsticanja društvenog i ekonomskog razvoja u zajednicama širom sveta.

Vesna Vukajlović

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti