Javno – privatno partnerstvo kao izvor zelenog preduzetništva

14711331_10154356139107839_6262187022329908799_oGospođa Snežana Bondžić, pomoćnik direktora za upravljanje otpadom u gradu Beogradu je na nedavno završenom Sajmu energetike u Beogradu održala prezentaciju o javno privatnom partnerstvu. U okviru pratećeg programa, brojni zainteresovani posetoci su pratili su njeno izlaganje pod nazivom „Javno- privatno partnerstvo kao izvor zelenog preduzetništva“.  Reč je pre svega o projektu na deponiji Vinča, koji je kako smo čuli jedan od najvažnijih projekata u regionu kada govorimo o upravljanju otpadom. Uživa veliko interesovanje, ali i međunarodnu finansijsku podršku.

-Moram da kažem da je projekat JPP Vinča (Javno- privatno -partnerstvo Vinča) izuzetno vazan projekat za grad Beograd, i da je pored projekta Beograd na vodi najvažniji projekat. On je značajan za čitavu Srbiju, a ne samo za prestonicu jer doprinosi pozitivno procesima pregovaranja sa EU. Znamo i sami da smo dobili kritike kada je u pitanju Poglavlje 27., i svi smo vrlo zainteresovani da unapredimo ovaj sistem. Na taj način ćemo u što kraćem roku da ispregovaramo uslove i dođemo do zacrtanih ciljeva koje možemo i da ispunimo. Ovaj projekat – dodala je gospođa Bondžić- uživa podršku međunarodnih institucija sa kojima smo od samog početka u komunikaciji. To su EBRD, IFC, itd. Važno je da implementacija bude ispravna, a da kasnije i druge lokalne samouprave na sličan način sagledaju problematiku koju imamo pred sobom.

14682005_10154356140637839_6188889524326832166_oNa samom početku gospođa Bondžić je istakla da se primer zelene ekonomije pokazao kao izuzetno efikasan način realizacije projekata u Evropi i svetu. Sada i Beograd dobija priliku da koristi otpad u energetske svrhe. Otpad postaje značajna sirovina jer ćemo primenom termičke obrade dobiti toplotnu energiju.

-Mi smo se u direkciji grada Beograda opredelili za javno-privatno partnerstvo. Već 2011. godine je Skupština grada donela plan upravljanja otpadom kojim su postavljenji temelji za  unapređenje upravljanja otpadom. U skladu sa postojećim planom saniraćemo pre svega postojeću deponiju u Vinči koja je u funkciji od 1978. godine i predstavlja realnu opasnost po životnu sredinu. Pored sanacije postojeće deponije, predviđena je izgradnja postrojenja za tretman otpada i proizvodnju energije iz otpada, kao i izgradnja nove sanitarne deponije. Sve to će biti izgrađeno u skladu sa propisima i standardima EU i našim zakonodavstvom. Budući da je naše zakonodavstvo u najvećem broju slučajeva preuzelo rešenja i direktive EU o postupanju sa otpadom.

Pored toga predviđena je izdradnja postrojenja za tretman građevinskog otpada, jer je poznato da 70% građevinskog otpada može ponovo da se upotrebi. Grad Beograd na godišnjem nivou proizvede veliku količinu otpada i ovo je prilika da nađemo način da se on ponovo koristi. Važan deo projekta je pružanje usluga tretmana i odlaganja otpada. Predviđeno je da ugovor bude zaključen na period od 25 godina. Te detalje ćemo definisati s obzirom da je postupak tendera još u toku, pa su i pregovori u toku. Ponuđačima ćemo dostaviti tendersku dokumentaciju. Najvažnija je primena propisa i standarda EU. Angažovali smo savetnika kako bismo struktuirali sam projekat i pripremili tender za javno privatnog partnera. Savetnik nam je IFC, međunarodna finansijska korporacija koja deluje u sklopu Svetske banke. Kolege imaju veliko iskustvo i uticaj baš u ovoj oblasti. Tako smo i uspeli da postavimo ceo projekat onako kako je najbolje za grad Beograd. Što se tiče sakupljanja otpada, idalje će aktivnosti obavljati javno komunalno preduzeće na 11 opština , a na 6 opština će delovati lokalna komunalna preduzeća, iznosi detalje gospođa Bondžić.

-Spomenula sam da je tenderski postupak u toku, mi smo se opredelili za postupak konkurentnog dijaloga gde smo u mogućnosti da pregovaramo sa ponuđačima o njihovim tehničkim rešenjima. Na taj način ćemo doći do najboljeg rešenja za situaciju u Beogradu. Dakle, pre godinu dana objavljen je javni poziv. Javilo se 11 firmi i konzorcijuma. Izabrali smo 5 kompanija koje su ispunile uslove. Održane su 2 runde pregovora i do kraja godine očekujemo da dostavimo poziv za konačne ponude. Što se tiče cilja, želimo smanjenje deponija, biorazgradivog otpada. Tražimo da se radi i primarna selekcija na samoj lokaciji. Važno je da uradimo selekciju ali i da iskoristimo otpad kako bi ovo bio i finansisjki održiv projekat. Što se tiče trenutnog stanja na deponiji vinča, postoji veliko zagađenje životne sredine i toga smo svesni. Zato smo predvideli obaveznu sanaciju, i remedijaciju postojeće deponije. Trenutno tu postoji i zagađenje podzemnih voda. Privatni partner koji bude izabran biće u obavezi da na najbolji mogući način sanira deponiju, da ukloni  gas iz tela deponije. Zatim, potrebno je da se prečiste otpadne vode u sklopu postrojenja koje treba da se izgradi. Tako ćemo  minimizirati negativan uticaj na životnu sredinu.

Vesna Vukajlović

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti