Novi most u centru Novog Pazara imaće tri saobraćajne trake i obostrane pešačko-biciklističke staze

Foto: Wikipedia (Jovanvb)

Gradska uprava Novog Pazara stavila je na javni uvid urbanističke projekte dva mosta u centru grada.

Prvi za projekat za izgradnju novog mosta u centru Novog Pazara preko reke Raške koji je izradilo JP Zavod za urbanizam i predviđa konstrukciju mosta koja se izvodi u sklopu gradskih saobraćajnica i on funkcionalno povezuje sadržaje u strogom centru grada, postavljene na dve obale i tako centar čini jedinstvenom celinom.

Drugi urbanistički projekat je takođe izradio Zavod za urbanizam i odnosi se na izgradnju privremenog mosta koji će biti izgrađen pre rušenja mosta u centru grada, kako bi se omogućilo nesmetano odvijanje saobraćaja.

Drugi most biće izgrađen iza hotela Vrbak i on će, preko reke Raške, povezivati Kej 37. sandžačke divizije sa parkingom na desnoj obali, a potom ka Gradskoj ulici. Sastavni deo oba UP su i idejna rešenja mostova koje je uradila kompanija Gramont NS iz Novog Sada.

Novi gradski most će se graditi na mestu postojećeg starog mosta, koji se uklanja. Saobraćajnica na mostu se uklapa u saobraćajnice na terenu sa obe strane reke. Prilazi mostovskoj konstrukciji su obezbeđeni preko gradskih okolnih saobraćajnih površina i putnih tokova.

Projektovana dužina mosta iznosi 20,65 m, širina kolovoza na mostu će iznositi 10,5 m a pešače staze 5 i 8 metara.

,,Za rekonstrukciju postojećeg mosta na ulazu u staru čaršiju, moguće je predvideti povećanje njegove širine radi formiranje tri trake umesto postojeće dve. Pored proširenja za kolski saobraćaj moguće je predvideti i proširenje za obostranu pešačko biciklističku komunikaciju. Prilikom utvrđivanja širine voditi računa o širinama postojećih ulica koje se mostom povezuju. To se posebno odnosi na deo oko Stare čaršije koji se mora posebno analizirati kako u pogledu ograničenja vezanih za regulaciju, tako i za režim saobraćaja. Imati u vidu planiranu izmenu saobraćaja u Staroj čaršiji i formiranje pešačke zone u ulici 1. maja,’’ navedeno je u projektu.

Saobraćajnicu na mostu čine tri saobraćajne trake, razdvojene horizontalnom signalizacijom. Širina kolovoznih traka je 3,5 m, tj ukupno 10.5 m, a izvode se i obostrane pešačko-biciklističke staze širine 5,00 m i 8,02 m sa širinom za ogradu, pojašnjeno je.

Uvidom u projekte vidi se da se odustalo od velikog kružnog toka ispred zgrade Gradske uprave.

Izgradnju novih mostova i pristupnih saobraćajnica trebalo bi da finansira Turska sa oko 1,5 miliona evra, a taj posao dogovoren je tokom posete Erdogana Novom Pazaru u oktobru 2017. godine, podsetili su lokalni mediji.

Tender za izradu idejnih rešenja mostova, vredan više od 11 miliona dinara, završen je još početkom 2018. godine, a iz lokalne samouprave tada su najavljivali početak gradnje mostova za proleće te godine.

Izvor: eKapija

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti