Nastanjivanje dugorepe sove u austrijskim šumama

Foto: Daniel Zupanc

Dugorepa sova koja se izlegla 25. maja u bečkom zoološkom vrtu Šenbrun priprema se za život u prirodi u području Direnštajn. Ova vrsta sove je istrebljena u Austriji pre 150 godina.

„Od 2009. godine potomstvo dugorepe sove iz zooloških vrtova i stanica za ptice se nastanjuje u prirodi. To je vrlo važna saradnja. Zajedno gajimo ovu ugroženu vrstu sove i radimo na tome da se dugoročno vrati u naše šume“, objašnjava Rihard Cink iz Austrijske opservatorije za ptice Veterinarsko-medicinskog univerziteta u Beču.

Od početka projekta je 41 dugorepa sova puštena u prirodu, a u međuvremenu 30 uzgojnih parova živi u austrijskim šumama. One se gnezde u starim stablima, a tamo gde ih nema dovoljno, montiraju se kutije za gneždenje.

Nakon puštanja u prirodu sove se hrane, dok se ne izvešte u lovu i mogu samostalno da prežive u divljini. Zaposleni na projektu mogu da prepoznaju sove koje su odgajili po prstenu koji im se postavlja na nozi.

Izvor: EurocommPR

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti