Konačna rang lista za sufinansiranje projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom

Foto: Milisav Pajević

Ministarstvo zaštite životne sredine  objavilo je 14. juna Odluku o utvrđivanju konačne rang liste projekata po Javnom konkursu za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom, u skladu sa članom 12. stav 7. Uredbe o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslove i način raspodele sredstava, kriterijumima i merilima za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 25 od 30. marta 2018. godine).

Konačna rang lista može se preuzeti ovde.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti