Kako će kineski rudnik zlata uticati na građane Bora?

Foto-ilustracija: Unsplash (Dominik Vanyi)

Kako prenosi Nova ekonomija, Građanima Bora i okolnih sela juče je predstavljena Studija uticaja na životnu sredinu budućeg rudnika zlata i bakra Čukaru Peki.

Prezentacija i javna rasprava održani su juče u 12 časova u sali Gradske uprave grada Bora.

Nova ekonomija je ranije objavila da studija navodi da će u kineskom rudniku Čukari Peki biti zaposleno 1205 radnika, ali će ovaj rudnik imati i negativne efekte koji će za posledicu imati zagađenje životne sredine.

U studiji se navodi da kompanija „Rakita Exploratation“ čiji je krajnji vlasnik kineska kompanija „Zijin Mining“, planira da otvori rudnik bakra podzemne eksploatacije Čukaru Peki, sa svim pratećim objektima za preradu i transport rude i odlaganje jalovišta. Zijin je vlasnik i obližnjeg Rudarsko-topioničarskog basena Bor (RTB Bor).

Ležište bakra i zlata Čukaru Peki nalazi se u istočnoj Srbiji, pet kilometara južno od Bora. Procenjena količina rude u Gornjoj zoni ležišta iznosi 46,15 Mt, sa srednjim sadržajem bakra u rudi 2,71 odsto i prosečnim sadržajem zlata od 1,7 g/t.

Rudnik će pokrivati površinu od oko 1.014,99 ha zemljišta, a planira se kupovina dodatnih 243 ha. Takođe, 8 domaćinstva, sa 23 člana, bila su ili će biti fizički raseljena.

Negativni efekti u svim fazama eksploatacije rudnika koji će se javiti u manjoj ili većoj meri su trajno uništavanje zemljišta nakon formiranja jalovišta, promena pejzaža i uništavanje ekosistema na površini iznad ležišta, emisija prašine i gasova, uticaj rudarskog otpada na tlo, kao i na i podzemne i površinske vode.

Ono što je važno za lokalno stanovništvo, u studiji se podvlači da je vlasnik ležišta, kineska kompanija  „Zijin Mining“ odustala od prethodno planirane metode otkopavanja „podetažnog zarušavanja”, koja je ekološki vrlo štetna.

Kako se navodi, odabrane su druge dve metode otkopavanja Gornje zone ležišta Čukaru Peki, i to metoda otkopavanja u horizontalnim pojasima sa zapunjavanjem otkopanog prostora i kombinovana metoda.

Navodi se i da je pre godinu dana narodni poslanik iz Bora i nekadašnji inženjer u RTB Bor Branislav Mihajlović uputio Ministarstvu zaštite životne sredine dopis u kojem upozorava na ekološke opasnosti po lokalno stanovništvo ukoliko kineska kompanija ostane pri metodi otkopanja „podetažnog zarušavanja”.

„Primena ove metode otkopavanja izaziva zarušavanje površine terena iznad zone otkopavanja u velikom obimu, kako po zahvaćenoj površini terena, tako i po dubini. Te promene su trajnog karaktera i ne mogu se sanirati”, napisao je Mihajlović resornom ministarstvu.

Foto-ilustracija: Unsplash (Martin Brechtl)

Piše i da su tokom planiranja projekta obavljeni razgovori sa lokalnim stanovništvom koje je reklo da razume važnost rudarstva za ekonomiju regiona, ali je potrebno staviit veći naglasak na zaštitu životne sredine.

Meštani sela Oštrelj i Slatina ukazali su na loš kvalitet vazduha, zagađenje zemljišta i zdravstvene probleme u proteklom periodu kao posledice obližnjeg RTB Bora.

Stanovništvo se plaši sličnih ekoloških i zdravstvenih problema povezanih s predloženim novim rudarskim projektima kao što je Čukaru Peki. Oni su se požalili i da nemaju dovoljno informacija o budućem rudniku zbog čega je preporučeno bolje informisanje lokalnog stanovništva tokom svih faza razvoja rudnika.

Izvor: Nova ekonomija

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti